22.2.2019
ID: 4408

Hospodárske výsledky HAVEL & PARTNERS boli v roku 2018 najlepšie za posledných 5 rokov, všetky jej tri kancelárie rástli dvojciferným tempom

6b99b3f3d0d2d1fb4673fdf70c712f73/Havel & Partners.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS zaznamenala v roku 2018 najlepšie ekonomické výsledky za posledných 5 rokov. Celkový obrat HAVEL & PARTNERS sa v roku 2018 medziročne zvýšil o 17,4 %, pričom najúspešnejší bol hlavne tretí štvrťrok, kedy rast obratu dosiahol 23,1 %. Dvojciferným tempom rástli všetky tri kľúčové kancelárie HAVEL & PARTNERS v Bratislave, Prahe i Brne a adekvátne k nárastu obratu sa zvyšovala aj ziskovosť.

Celkový obrat za čisté právne služby dosiahol 25,23 mil. €, čo predstavovalo v rámci českých kancelárií HAVEL & PARTNERS medziročný nárast o viac ako 17 % a v prípade slovenskej kancelárie dokonca o viac než 20 %. Tržby celej skupiny, vrátane inkasnej agentúry Cash Collectors, vysoko presiahnu 31 mil. €.

Rok 2018 v rámci ekonomických výsledkov jedným z najúspešnejších v našej doterajšej osemnásťročnej histórii a tiež prvým rokom pod novým názvom HAVEL & PARTNERS. Za kľúčovú považujeme najmä skutočnosť, že sa nám podarilo bez akýchkoľvek ťažkostí nadviazať na predchádzajúce úspechy a v tej najlepšej ekonomickej kondícii prejsť do novej etapy, v ktorej sa ešte viac zameriavame na čo najkomplexnejšie právne prípady, vrátane riešenia zložitých sporov. Obzvlášť nás potešili výsledky našej bratislavskej kancelárie, ktorú sme personálne stabilizovali a posilnili jej manažment postupne o dvoch partnerov a ďalších senior kolegov. Na Slovensku tak i naďalej patríme medzi 10 najväčších kancelárií, máme výborné postavenie na trhu, spolupracujeme so špičkami slovenskej ekonomiky i veľkými korporáciami. Čo sa týka rozsahu spolupráce s elitnými slovenskými podnikateľskými zoskupeniami, spolupracujeme s väčšinou z nich, a to najmä v ČR a v zahraničí; v SR budeme túto spoluprácu s nimi rozširovať v nadväznosti na rastúcu kapacitu a schopnosti nášho tímu,“ komentuje hospodárske výsledky minulého roka a rozvoj slovenskej kancelárie Jaroslav Havel, riadiaci partner HAVEL & PARTNERS.

Výnosy HAVEL & PARTNERS rastú nepretržite od jej vzniku v roku 2001. Prispieva k tomu predovšetkým poskytovanie právnych služieb popredným českým, slovenským i medzinárodným spoločnostiam a českým a slovenským podnikateľom, vrátane cca tretiny najbohatších Čechov a Slovákov. Kľúčovými poradenskými oblasťami kancelárie zostávajú fúzie a akvizície, právne a daňové štruktúrovanie osobného majetku či realitné projekty. Významne rastie taktiež skupina zaoberajúca sa súťažným právom a súťažnou ekonómiou, reštrukturalizáciami a insolvenciami či súdnymi spormi a arbitrážami.

Naša široká špecializácia, rokmi budované odborné a personálne know-how v kombinácii s individuálnym prístupom ku klientom a budovaním strategického partnerstva s nimi sa teraz, keď je trh s právnymi službami prakticky nasýtený, ukazujú ako veľká konkurenčná výhoda. Ceníme si, že nám dôverujú nielen úspešné firmy a jednotlivci, ale aj zahraničné advokátske kancelárie. Tie nás stále častejšie zapájajú do najrôznejších medzinárodných projektov a cezhraničných transakcií,“   sumarizuje pozičné výhody na trhu Jaroslav Havel.Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.:    +421 232 113 900
Fax:    +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk