9.9.2016
ID: 3457

Kanceláriu Dvořák Hager & Partners posilňuje nový advokát

b603b414ad9aff1b3c1ada1253f710a5/Dvorak Hager & Partners.png
Zdroj: Dvořák Hager & Partners

Tlačová správa

Tím advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners v Bratislave posilňuje od 5. 9. 2016 JUDr. Tomáš Richter Urban. Tomáš sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na oblasti private equity, bankovníctva a financií, obchodných zmlúv a M&A transakcií.

JUDr. Tomáš Richter Urban

Tomáš Richter Urban

Naposledy pôsobil v advokátskej kancelárii Čechová & Partners. Predtým Tomáš pracoval v právnej firme Clifford Chance a v advokátskej kancelárii Balcar Polanský Eversheds. V rámci tzv. secondment pôsobil v koncerne Tyco International na pozícii regional counsel pre Východnú Európu.

Tomáš Richter Urban absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Taktiež absolvoval štúdium na School of Law, University of Limerick v Írsku, ktoré bolo zamerané na zmluvné právo, obchodné právo a európske právo a kurz United States Law and Dispute Resolution organizovaný John Marshall Law School v Chicagu. Tomáš je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Okrem slovenského jazyka hovorí plynule po anglicky.


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 78 64 - 11
Fax: +421 2 32 78 64 - 41
e-mail: bratislava@dhplegal.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk