6.5.2015
ID: 2877

Nedelka Kubáč advokáti opäť úspešní na Protimonopolnom úrade SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody

f021fa72096e5f5a873a96d8d083ba74/NKA logo web.png
Zdroj: Nedelka Kubáč advokáti

Tlačová správa

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zaznamenala úspech pred Protimonopolným úradom SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody v oblasti zavádzania a využívania informačných technológií, ktoré bolo začaté s jej klientom na základe neohlásenej inšpekcie v podnikateľských priestoroch dňa 10.12.2014.

Protimonopolný úrad SR o tomto prešetrovaní informoval na svojich internetových stránkach (dostupné na www, k dispozícii >>> tu). Predmetné prešetrovanie bolo teraz Protimonopolným úradom SR ukončené bez začatia správneho konania a bez uloženia sankcie.

Ide už o druhé prešetrovanie za posledný polrok, pri ktorom sa advokátskej kancelárii NKA podarilo úspešne obhájiť klienta podozrievaného Protimonopolným úradom SR z protisúťažného konania a dosiahnuť zastavenie prešetrovania bez uloženia akejkoľvek sankcie.


Nedelka Kubáč advokáti

Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava

Tel.: +421 221 025 250
Fax: +421 221 025 251
e-mail: bratislava@nklegal.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk