24.6.2019
ID: 4500

Nový partner advokátskej kancelárie BBH

434d8e3af88f5363c7d664f7191ad1b5/BBH logo.PNG
Zdroj: BBH advokátska kancelária, s.r.o.

S radosťou Vám oznamujeme, že BBH advokátska kancelária, s.r.o. rozširuje od 1. júla svoje vedenie o ďalšieho partnera, ktorým sa stáva JUDr. Matej Blahút.

„Je nám veľkou cťou, že v našich radoch dorástol do partnerskej pozície ďalší náš advokát, ktorý je už viac rokov oporou našej kancelárie a jeho posun do partnerskej pozície posilní náš rast a kvalitu nami poskytovaných služieb.“  hovorí Olga Beláňová, spoločníčka BBH SK.

Matej v priebehu svojej viac ako desaťročnej praxe získal mnoho skúseností najmä v oblasti bankového a finančného práva a s vedením M/A transakcií so zameraním na oblasti telekomunikácií, strojárskeho priemyslu, nehnuteľností a medicíny. V neposlednom rade Matej rieši aj bežnú agendu vybraných klientov BBH s dôrazom najmä na problematiku  prevádzky a správy priemyselných parkov a obchodných centier.

„Oceňujem dôveru, ktorú do mňa kancelária týmto vkladá a som presvedčený, že ju nesklamem. Som pripravený túto zodpovednú pozíciu vykonávať na 120%.“ hovorí novo menovaný partner Matej Blahút.

Blahút

JUDr. Matej Blahút

BBH advokátska kancelária, s.r.o. je na slovenskom trhu od roku 2007, pričom je súčasťou tímu českej renomovanej kancelárie BBH, advokátní kancelář, s.r.o. s nadnárodnou pôsobnosťou, ktorá v súčasnosti sídli v Prahe. Bola založená v roku 2000 v nadväznosti na činnosť poprednej medzinárodnej právnej kancelárie  pôsobiacej na území Českej republiky už od roku 1990.

Dlhodobé a stabilné fungovanie tímu BBH umožnilo nielen rast českej pobočky, ale v ostatnom čase aj významný rozvoj  bratislavskej kancelárie.

 
BBH advokátska kancelária, s.r.o.

Suché Mýto 1
811 03  Bratislava
 
Tel: +421-2-208 610 20-21
Mobil: 0918 89 77 55

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk