12.10.2023
ID: 5895

Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní - webinár

75856c370adec2395cf0703a78939e5d/imagePreview.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Radi by ste sa viac zorientovali v problematike insolvenčného práva? Chcete odpovede na otázky týkajúce sa odporovateľnosti právnych úkonov? Potom by ste nemali premeškať webinár zameraný práve na tieto oblasti. Online webinár je určený správcom konkurznej podstaty, advokátom a odbornej verejnosti.

Webinár sa uskutoční 24.11.2023. Nezmeškajte príležitosť získať odborné informácie od profesionála z praxe, prihláste sa ešte dnes.

Webinár bude zameraný na praktické využitie inštitútu odporovania právnym úkonom v konkurznom konaní. Analyzované budú podmienky podania odporovacej žaloby pri jednotlivých skutkových podstatách, unesenie dôkazného bremena v konaní, ako aj rozbor aktuálnej judikatúry v tejto oblasti. Prednáška je určená správcom, advokátom a odbornej verejnosti.

Lektor: doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Jaroslav Dolný v súčasnosti pôsobí aj ako docent na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jaroslav Dolný je partnerom spoločnosti Origon Recovery Solutions. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a je špeciálnym správcom zapísaným v oddiele špeciálnych správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Chcem sa prihlásiť na webinár

TIP na ďalšie odborné podujatie: Právno-psychologické aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk