23.10.2019
ID: 4620

Seminár Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi

57dc8c49bcc15b6395de67ce69854180/Taylor Wessing.png
Zdroj: TaylorWessing

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa v bratislavskom hoteli Falkensteiner uskutoční seminár s názvom Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi. Jeho cieľom je zdieľať slovenské skúsenosti v oblasti prípravy tzv. „protischránkového zákona“ ako účinného nástroja v boji proti korupcii a proti praniu špinavých peňazí, a jeho uplatňovanie v praxi.

Medzi hlavnými rečníkmi vystúpi osobitná predstaviteľka úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre boj proti korupcii Paola Severino, ako aj osobitná predstaviteľka pre boj proti korupcii Parlamentného zhromaždenia OBSE Irene Charalambides. Medzi panelistami budú generálny riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR Juraj Palúš, sudca Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek, ktorý má na starosti agendu registra partnerov verejného sektora, spoluautori zákona z advokátskej kancelárie Taylor Wessing Andrej Leontiev a Radovan Pala, ale aj expert na boj proti korupcii z Ukrajiny Dmytro Kotlyar a výkonný riaditeľ OpenOwnership z Veľkej Británie Thom Townsend.

Podujatie sa uskutoční v rámci Nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy - Sharing Slovak Expertise (SSE) v gescii Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Seminár je určený účastníkom z regiónu Západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko) a Východného Partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina).

Hlavným poslaním Nástroja SSE je ponúkať a odovzdávať odborné znalosti, skúsenosti a odporúčania z úspešných reforiem správy vecí verejných v rôznych oblastiach, v ktorých má SR komparatívne výhody. SSE zároveň prispieva k budovaniu personálnych kapacít štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy v partnerských krajinách. Do aktivít SSE - študijné návštevy, vyslania expertov, stáže, okrúhle stoly a semináre - sa môžu zapájať predstavitelia orgánov a inštitúcií štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy. V odôvodnených prípadoch možno zapojiť v rámci zdieľania slovenských skúseností a expertízy aj mimovládne organizácie, akademickú obec, súkromný sektor a iné subjekty.

SSE sa využíva sa aj ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023.

Seminár organizuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v kontexte predsedníctva SR v OBSE.

Príležitosť pre stretnutie zástupcov médií s účastníkmi seminára bude vo štvrtok 24. októbra v čase 10:30-11:00 hod.


TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Panenská 6
811 03  Bratislava

Tel.: +421 2 52 63 28 04
Fax: +421 2 52 63 26 77
e-mail: bratislava@taylorwesssing.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk