6.6.2022
ID: 5441

Technický účet Praetor už aj pre orgány verejnej moci

5724d1c2fa7d7410b9ef6ea0cef8f189/image-20220531104027-1.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Ste advokát a zároveň správca konkurznej podstaty? Práve pre vás môže byť táto informácia zaujímavá. Významne zjednodušujeme a urýchľujeme prácu. Praetor technicky prepája advokátske kancelárie, orgány verejnej moci a portál Slovensko.sk.

Praetor – advokátsky systém a technické prepojenie medzi advokátskymi kanceláriami, orgánmi verejnej moci a portálom Slovensko.sk.

Vyriešte celú komunikáciu priamo z Praetoru bez nutnosti autentifikácie cez Slovensko.sk

Technický účet Praetor umožňuje: 

  • šetriť váš čas a nestrácať ho zdĺhavou prácou cez portál Slovensko.sk,
  • sťahovať a odosielať elektronické správy priamo z prostredia Praetor,
  • potvrdiť doručenky v čase, ktorý si sami zvolíte,
  • archivovať všetky správy, ktoré sú v Praetore jednoducho dohľadateľné,
  • odosielať rozhodnutia, rozhodnutia do vlastných rúk, rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia, všeobecnú agendu.

Elektronická pošta|Vyhľadávanie subjektov 

V agende pošty môžete vyhľadávať všetky subjekty (fyzické osoby, právnické osoby a orgány verejnej moci), s ktorými potrebujete komunikovať ako orgán verejnej moci.

Ďalšou výhodou je funkcia vyhľadávania subjektov cez akýkoľvek technický účet, takže v Praetore môžete zakladať nové subjekty , ako aj dopĺňať údaje o adrese elektronickej schránky k existujúcim subjektom.

Potvrdzovanie doručeniek

Praetor slúži ako nástroj na prevzatie doručeniek. Prevzatie doručenky v Praetore umožňuje potvrdiť prevzatie správ doručovaných do vlastných rúk.

Aké typy správ viete odosielať cez elektronické schránky?

Praetor|Technický účet pre subjekty umožňuje odosielať nasledujúce typy:

  • Rozhodnutia
  • Rozhodnutia do vlastných rúk
  • Rozhodnutia do vlastných rúk s fikciou doručenia
  • Všeobecnú agendu
  • Identifikátor adresy elektronickej schránky

 

Chcete vedieť viac? 

Navštívte stránku Praetor alebo nám zanechajte kontakt, náš obchodný zástupca vás bude čoskoro kontaktovať.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk