Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

https://www.aspi.sk/products/lawText/1/101265/1/2

Zbierka:  415/2023 | Čiastka:  140/2023
26.10.2023