Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci súladu ustanovení Obchodného zákonníka s Ústavou

Zbierka:  13/2023 | Čiastka:  4/2023
11.1.2023