Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v oblasti dotácií v pôsobnosti ministerstva práce v súvisl. s konfliktom na Ukrajine

Zbierka:  292/2022 | Čiastka:  100/2022
26.8.2022