Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena zoznamu štátnozamestnaneckých miest, ktoré môže vykonávať len štátny občan SR

Zbierka:  17/2023 | 
13.1.2023