Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu v súvisl. s COVID-19

Zbierka:  284/2020 | Čiastka:  110/2020
13.10.2020