Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

VYHLÁŠKA Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii podľa zákona o e-Governmente

Zbierka:  331/2018 | Čiastka:  118/2018
28.11.2018