Daňovníctvo – daňová teória a politika I – praktikum

Daňovníctvo – daňová teória a politika  I – praktikum

Autor: Jana Kušnírová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Predkladaná učebná pomôcka predstavuje základný študijný materiál na precvičovanie vybraných problémov z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike. Praktikum nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Schultzová, A. a kol.: Daňovníctvo – daňová teória a politika I a je charakteristické výlučne praktickými príkladmi, bez teoretických vstupov. Publikácia zahŕňa jednak vzorové príklady s kompletným postupom riešenia, jednak neriešené príklady, ktorých výsledky sú uvedené na záver každej kapitoly. Praktikum je určené predovšetkým študentom povinného predmetu Daňovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale aj študentom iných fakúlt ekonomického zamerania a pracovníkom podnikovej sféry.