E-JUSTICE - Ústavnoprávny pohľad

Autor: Branislav Fridrich, Daniel Paľko


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 7. 2. 2017Publikácia sa ako jediná monografia na našom trhu venuje problematike elektronizácie súdnictva v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na jej ústavnoprávne aspekty. Cieľom publikácie je poukázať na možnosti a výhody zavádzania informačných technológií v oblasti súdnictva, od ktorého sa očakáva celkové zefektívnenie fungovania súdneho systému, posilnenie istoty účastníkov právnych vzťahov, zvýšenie kvality práce na súdoch za ich súčasného odbremenenia, zníženie miery korupcie atď. Vzhľadom na to, že v našich podmienkach je zavedenie prvkov e-Justice v počiatočnej fáze, autori vychádzajú aj zo skúseností iných štátov, ako Rakúsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké. Na záver publikácie autori ponúkajú riešenie pri zavedení e-Justice, a to odporúčaným postupom a zmenou legislatívnej úpravy. Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, ako aj celej odbornej verejnosti, ktorá má záujem sa oboznámiť s touto špecifickou problematikou.