Konkurenčné stratégie – tradičné techniky vs. nové pohľady a prístupy

Konkurenčné stratégie – tradičné techniky vs. nové pohľady a prístupy

Autor: Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Zámerom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií, a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti. Publikácie dostupné na súčasnom trhu ponúkajú rôzne pohľady a prístupy, ale v mnohých chýba pohľad na ich aktuálnosť, obmedzenia a podmienky ich účinnosti.
Publikácia je určená predovšetkým mladým a začínajúcim manažérom a podnikateľom a ako vysokoškolská učebnica študentom vysokých škôl, ktorí sa na tieto dôležité pozície pripravujú.