Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch, 2. vydanie

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch, 2. vydanie

Autor: Renáta Hornická


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 22. 9. 2015Cieľom publikácie je umožniť čitateľovi prostredníctvom riešenia príkladov na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pochopiť logiku jednotlivých postupov konsolidácie a osvojiť si potrebné zručnosti pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky. Publikácia je určená predovšetkým denným a externým študentom študijného odboru účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave na druhom stupni štúdia.