Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika – stručný prehľad

Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika – stručný prehľad

Autor: Getnet Tamene


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Autor vo svojej knihe prezentuje ucelený pohľad na medzinárodné vzťahy, ponúka obraz fungovania medzinárodného systému a metodologických problémov spojených s jeho vytváraním.Na charakter medzinárodných vzťahov nazerá z niekoľkých hľadísk, zaujíma ho správanie aktérov medzinárodnej politiky či charakter a štruktúra medzinárodných systémov.Keďže autor vykladá medzinárodný systém na koherentnej, starostlivo vypracovanej teoretickej platforme, publikácia môže byť veľmi dobrou pomôckou pre tých, ktorí sa snažia pochopiť teóriu i prax medzinárodných vzťahov. Ako ojedinelé dielo na danú tému na Slovensku je vhodná nielen pre študentov, ale aj pre odborníkov, ktorí sa venujú tejto problematike. Určená je však predovšetkým pre poslucháčov vysokých škôl s orientáciou na medzinárodné vzťahy a pre kurzy zamerané na analýzu zahraničnej politiky.