Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností

Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností

Autor: Jana Duračinská


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 6. 2020Jedinečná monografia je zameraná na doteraz v slovenských podmienkach doktrinálne nespracovanú tému povinnosti lojality spoločníkov kapitálových spoločností.
Problematika je spracovaná ako komparatívna štúdia povahy a aplikácie povinnosti lojality v korporačných vzťahoch vo vybraných zahraničných jurisdikciách (v USA, Nemecku, Rakúsku, v súvisiacich vybraných otázkach vo Veľkej Británii a v Česku), pričom v uvedených jurisdikciách porovnáva prístupy k vyžadovaniu povinnosti lojality. Na základe tejto komparácie následne analyzuje možnosti slovenskej právnej úpravy, v ktorej nie je povinnosť lojality spoločníkov kapitálových spoločností v zásade legislatívne upravená.