REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre

REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania  školských manažérov v našej odbornej literatúre

Autor: Zdeněk Obdržálek


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia je orientovaná na posúdenie monografií a článkov zo školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov – riaditeľov škôl. Jej cieľom je nielen prispieť k hlbšiemu prieniku do podstaty školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v Slovenskej republike, ale aj logicky usporiadať, analyzovať, porovnávať a hodnotiť vybrané publikované témy k tejto problematike, a tým prispieť ku kvalitnejšej orientácii v nich.
Je určená riaditeľom škôl nastupujúcich do funkcie, ale aj skúseným riaditeľom skôl s riadiacou praxou, učiteľom so záujmom o perspektívny výkon riadiacej funkcie, študentom fakúlt učiteľského zamerania i lektorom, ktorí vzdelávajú školských manažérov.