Rozvoj regiónov a európska integrácia (E-kniha)

Rozvoj regiónov a európska integrácia (E-kniha)

Autor: Kajetana Hontyová, Ondrej Beňuš


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 2. 7. 2015Hlavným cieľom monografie je posúdiť rozvoj regiónov Vyšehradskej skupiny (V4) na základe ich konkurencieschopnosti. V úvodnej kapitole sa autori venujú konkurencieschopnosti regiónu ako prejavu jeho rozvoja a analyzujú konkurencieschopnosť z pohľadu mikroekonómie, makroekonómie a konkurencieschopnosti na úrovni regiónov. Ďalej sa sústreďujú na meranie konkurencieschopnosti regiónov, ako aj regionálne disparity pri sledovaní rozvoja regiónov. V druhej kapitole sú uvedené ciele monografie. V tretej kapitole autori opisujú metodológiu a metodiku svojho výskumu zameraného na meranie regionálnej konkurencieschopnosti. V štvrtej kapitole sú zosumarizované výsledky trojročnej výskumnej práce. Sú tu uvedené piliere indexu regionálnej konkurencieschopnosti s poukázaním na tendencie v regionálnych disparitách na území štátov V4. Na záver sú uvedené problémové otázky, ktoré môžu byť ďalšími námetmi na diskusiu.