Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

Autor:


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 11. 3. 2014Odborný mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

monitoruje dianie v oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií
mapuje aktuálnu legislatívu pre verejnú správu
informuje a radí prostredníctvom erudovaných odborníkov

Časopis je určený:

účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC
účtovníkom a ekonómom rozpočtových a príspevkových organizácií
ďalším záujemcom o túto problematiku

Časopis je prehľadne členený na viacero tematických oblastí, napr. účtovníctvo, súvzťažnosti, dane, poznatky z praxe, hospodárenie, výber z legislatívy, poradňa pre čitateľov, kalendár povinností a ďalšie aktuality.
Predplatiteľom ponúkame možnosť bezplatne využívať písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní odborníci odpovedajú na konkrétne otázky čitateľov, z ktorých najzaujímavejšie uverejňujeme v časopise.
Súčasťou predplatného je prístup na portál www.uctoropoaobce.sk !
ONLINE verziou časopisu získate:

skorší prístup k článkom aktuálneho čísla – ešte pred doručením časopisu v tlačenej podobe
neobmedzený prístup k archívu článkov
fórum s témami
užitočné prehľady základných daňových, účtovných a mzdových informácií v prehľadných tabuľkách
vzory tlačív a kalkulačky
možnosť bezplatne zasielať otázky z oblastí daní, práva, miezd a účtovníctva prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk
denne aktualizovaný daňový kalendár
plnotextové vyhľadávanie alebo vyhľadávanie podľa kľúčových slov vo vecnom registri
komentáre a judikatúra k vybraným zákonom
rýchly prístup k vybraným právnym predpisom, týždenne aktualizovaných v časových rezoch
ekonomické aktuality, novinky z DR SR a MF SR, Zbierky zákonov a Obchodného vestníka
pracovné ponuky, adresáre a ďalšie užitočné informácie.

Neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!
Doručovanie časopisu bude vydavateľom zahájené dodaním najbližšieho vydania, ktoré bude nasledovať po uhradení predplatného.