Výkladový slovník pre verejnú správu

Autor: Viera Cibáková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 18. 2. 2017Verejná správa ako relatívne nový vedný odbor čelí problému nejednotného výkladu svojho pojmového aparátu, ktorý vyplýva z mnohých faktorov. Autorský kolektív bol preto motivovaný k spracovaniu prvého vydania výkladového slovníka verejnej správy.Slovník prezentuje komplexný súbor definícií základných pojmov z oblasti verejnej správy, pričom sa zameriava aj na výber frekventovaných alebo menej známych pojmov vo verejnej správe. Heslá sú v slovníku usporiadané podľa abecedy s uvedeným ekvivalentného pojmu v anglickom jazyku. Pre ľahkú orientáciu čitateľa je na záver uvedený komplexný register všetkých pojmov podľa abecedy.Slovník môže byť užitočný tak pre odbornú verejnosť, študentov odboru verejná správa, politikov, ako aj pre laickú verejnosť.