Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt)

Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt)

Autor: Branislav Cepek


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 12. 1. 2022



Základné vedomosti práva a jeho vybraných právnych odvetví tvoria neod­mysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí každý jednotlivec osvojiť. V praktic­kom živote si v podstate každá profesia vyžaduje v menšej alebo väčšej miere znalosti a uplatňovanie práva a vývojom sa tieto nároky zväčšujú. Autori diela predkladajú učebnicu, ktorej snahou je vytvoriť elementárne spracovanie vybraných právnych odvetví. Jednotlivé kapitoly knihy sa nevenujú všetkých právnym odvetviam, ale iba tým, ktoré sa v pracovných pozíciách najčastejšie vyskytujú.
Cieľom publikácie nie je odhaľovať a systematizovať nové vedecké poznatky, či vytvárať nové prístupy pri skúmaní právnej vedy. Práve naopak, vzhľadom na osobitné účelové určenie tejto publikácie, bolo snahou autorov pripraviť študijný materiál, ktorý prehľadným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom objasňuje základný pojmový aparát vybraných právnych odvetví a súvisiace vzťahy v nich. Kniha je určená nielen pre študentov právnických fakúlt, ale pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o zorientovanie sa v labyrinte práva.