Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinný k 1.septembru 2011 je prvou publikáciou, ktorou uvádzame novú edíciu nášho vydavateľstva- edíciu "Aktuálne právne predpisy." Osobitosťou publikácií tejto edície je, že okrem úplného znenia zákona sú vybrané ustanovenia doplnené o názvy, aby sa v ňom čitateľ jednoduchšie zorientoval. Priestor na okraji každej strany je vyhradený na poznámky. Publikácia je určená všetkým, ktorí potrebujú mať aktuálny prehľad v pracovnoprávnej problematike.