Znalostný manažment (E-kniha)

Znalostný manažment (E-kniha)

Autor: Martina Džubáková


Nakladateľstvo: Vydavateľstvo EKONÓM


Dátum vydania: 16. 3. 2017Publikácia ponúka ucelený pohľad na problematiku znalostného manažmentu (Knowlege management). Obsah knihy opisuje vývoj a základné teoretické princípy organizačného učenia, ale aj praktické mäkké i tvrdé nástroje identifikácie, získavania, selekcie, skladovania, zdieľania, aplikácie, tvorby a distribúcie novej znalosti. Vzhľadom na cieľovú skupinu študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore ekonomika a manažment podniku publikácia nadväzuje na znalosti študenta v prerekvizitných predmetoch. Obsah a forma spracovania učebnice sú prispôsobené elektronickej forme publikovania. Jednotlivé kapitoly obsahujú elektronické odkazy na ďalšie zdroje informácií, komunity dobrej praxe a užitočné videopríspevky vybraných autorov. Elektronické linky sú platné v čase vydania publikácie a ich funkčnosť v ďalšom období nie je zaručená.