17.1.2024
ID: 5975

10 najdôležitejších komentárov roku 2023

556461e99f03accabb57be460b1cf4ab/WK_logo.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Pozrite si zoznam všetkých dôležitých komentárov, ktoré boli vydané v roku 2023 vydavateľstvom Wolters Kluwer.

TOP 10 komentárov roku 2023

  1. Komentár k Zákonníku práce, 2. vydanie – M. Švec, J. Toman a kol.
  2. Komentár k Zákonu o štátnej službe – J. Fíba, Z. Gálisová 
  3. Komentár k Zákonu o sťažnostiach, 2. vydanie – M. Horvat
  4. Komentár k Zákonu o rozsahu zdravotnej starostlivosti – K. Fedorová
  5. Komentár k Zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – K. Fedorová
  6. Komentár k Zákonu o mediačných a probačných úradníkoch – S. Burský
  7. Komentár k Zákonu o združovaní občanov – L. Váryová, M. Mészáros
  8. Komentár k Ústave SR, III. zväzok – Svák, Orosz a kol.
  9. Komentár k Trestnému poriadku, I. a II. zväzok, J. Záhora, I. Šimovček, P. Polák a kol.
  10. Komentár k Zákonu o súdoch, B. Hrušková, L. Strémy, M. Šindlerová

Vedeli ste, že komentáre sú dostupné v digitálnej knižnici v? Tlačené knihy a e-knihy je možné zakúpiť tiež samostatne priamo v e-shope. 

Digitálna knižnica ASPI

Do digitálnej knižnice ASPI je neustále dopĺňaný nový autorský obsah, ktorý je tvorený renomovaným autorským tímom. Publikácie a periodiká sú pravidelne aktualizované a priamo previazané na komentované predpisy. Ich počet je neustále rozširovaný.

ASPI | Svet práva pre profesionálov

Nájdite odpoveď skôr, ako vám vychladne ranná káva. Aplikácia ASPI ponúka

rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi

informáciami. Zákony prepája s autorským obsahom – komentármi,

judikatúrou, rozhodnutiami súdov, vzormi a inými významnými právnymi

dokumentmi. Vyskúšajte ASPI na 14 dní zadarmo.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk