27.2.2024
ID: 6000

5 rád, ako si vybrať advokáta, ak ste podnikateľ alebo korporát

e0dfffe05b0d4e91e0ca6f5e00b5f33a/shutterstock_144724675_web.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Podnikanie prináša so sebou rôzne právne výzvy, ktoré vyžadujú kvalifikované poradenstvo. Práve preto je dôležité mať spoľahlivého advokáta, ktorý rozumie vašim špecifickým potrebám a výzvam podnikateľov. Tu je 5 dôležitých rád, ako si vybrať toho správneho advokáta, ak ste podnikateľ alebo korporát.

Kto je advokát?

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám. Okrem právnického vzdelania má tiež oprávnenie k výkonu advokácie klienta. To znamená, že ho môže zastupovať pred súdom a v iných právnych záležitostiach.

Od právnika sa advokát líši tým, že musí absolvovať 3-ročnú koncipientskú prax, zložiť advokátske skúšky a musí byť zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

Pri výbere toho správneho advokáta ich môžete kontaktovať individuálne alebo využite služby advokátskej kancelárie. Tá zamestnáva advokátov, ktorí sa venujú rôznym druhom práva. Vďaka tomu sa môžu neustále vzdelávať vo svojom odvetví a vám tak poskytnú odborné a profesionálne právne služby.

 Aké sú povinnosti advokáta?

Advokát poskytuje právne služby, ktoré zahŕňajú hlavne zastupovanie klientov v súdnych konaniach, komunikáciu s orgánmi verejnej moci a ďalšími právnymi subjektmi, obhajobu v trestných konaniach a poskytovanie právnych rád. 

Pomoc advokáta môžete využiť aj pri súdnom a mimosúdnom riešení sporov, pri spisovaní listín o právnych úkonoch a ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci.

Zdroj: bigstock.com

1. Zadefinujte si svoj problém

Prvým krokom pri výbere advokáta je presne identifikovať, čo od neho potrebujete. Ak napríklad potrebujete právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností, hľadajte advokáta s touto špecializáciou.

Pred konzultáciou s vybraným advokátom si nezabudnite pripraviť všetky dostupné dokumenty, ktoré máte o danom probléme k dispozícií. Advokát si ich už na začiatku preštuduje a môže vám dať nejaké rady.

2. Urobte si prieskum advokátov

Pri výbere advokáta sa obráťte na svojich známych, priateľov či rodinu. Práve od nich zistite, či poznajú profesionála, akého hľadáte. Ak nik z vášho okolia nepozná dobrého advokáta, sledujte online portály a vyhľadajte si online referencie od bývalých klientov.

Internet ponúka bohaté zdroje na overenie skúsenosti a reputácie. Webové stránky, ako sú advokátske portály a recenzie na sociálnych sieťach, môžu poskytnúť užitočné informácie o úspešnosti advokáta a jeho odborných schopnostiach. Navyše všetci advokáti na Slovensku sú evidovaní v zozname, ktorý patrí pod Slovenskú advokátsku komoru. 

3. Dohodnite si úvodnú konzultáciu

Ak si už vyberiete advokáta, dohodnite si s ním úvodnú konzultáciu, ktorá určí rytmus celej vašej spolupráce. V tejto fáze vyjadríte svoje potreby, neistoty, otázky či problémy. Práve na základe úvodnej diskusie budete vedieť zhodnotiť, či advokát spĺňa vaše požiadavky.

Ak riešite výber advokáta s advokátskou kanceláriou overte si, či váš prípad prevezme práve osoba, s ktorou prvú konzultáciu vediete. Často prípad sleduje viacero ľudí, preto je dobré už od začiatku vedieť, s kým komunikujete a kto sa do vášho prípadu naozaj vyzná.

Zdroj: pexels.com

5. Skontrolujte si certifikácie a úspechy advokáta

Pri hľadaní toho najviac kvalifikovaného advokáta si vždy skontrolujte aj jeho vzdelanie, certifikácie, publikácie či úspechy. Informácie si môžete vyhľadať na internete, alebo o ne požiadajte rovno pri prvej konzultácii. 

4. Stanovte si jasné finančné podmienky

Potom, čo si presne stanovíte, čo po advokátovi chcete, sú dôležitým faktorom pri jeho výbere aj finančné náklady. Niektorí právnici môžu pracovať na báze hodinového honorára, iní na pevnom poplatku za celý prípad.

Je dôležité si byť vopred vedomí svojich finančných nákladov a zhodnotiť, či sú v súlade s vaším rozpočtom. Preto sa pred podpísaním zmluvy o spolupráci jasne dohodnite na jasných finančných podmienkach.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk