2.8.2022
ID: 5500

ASPI | Kalkulačky pre výpočet odmeny pre advokáta, úrokov z omeškania, súdnych poplatkov

4cb297013c223389de649ca6c7bdc060/epravo 150x200_kalkulacky aspi.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Kalkulačky zrýchlia, sprecizujú a najmä zautomatizujú vaše výpočty. Práca s kalkulačkami ASPI je jednoduchá a intuitívna. Vďaka novým funkciám je práca s nimi ešte pohodlnejšia.

Kalkulačky ASPI

Jednoduché výpočty cez Kalkulačky ASPI - vypočítajte si odmeny pre advokáta, úroky z omeškania, súdne poplatky, sledujte lehoty.

4 základné druhy kalkulačiek ASPI:

  • 1. Odmena advokáta

a. Tarifná odmena - Oceniteľné plnenie | Trestné konanie | Ostatné
b. Zmluvná odmena - Hodinová | Paušálna
c. Paušálna odmena - Centrum právnej pomoci | Konanie o oddlžení

  • 2. Súdne poplatky
     
  • 3. Úroky z omeškania
     
  • 4. Lehoty

Preskúmajte všetky kalkulačky a ich ďalšie výhody. Alebo navštívte aspi.sk.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk