2.5.2023
ID: 5734

Bratislava dostane novú štvrť. Do zelených dlhopisov môžete investovať aj vy

da91f7f333ad74731b78cec17a538946/DSCF7447.png
Zdroj: J&T BANKA, a.s.

Klingerka II. nadväzuje na úspešnú prvú etapu projektu, ktorého zavŕšením bude vznik kompletnej a ucelenej mestskej štvrte v širšom centre Bratislavy. Jej kostrou budú nízkoenergetické budovy s orientáciou na trvalo udržateľný rozvoj. Ponúkne veľkorysé verejné priestory určené pre voľnočasové aktivity, stromové aleje a zelené vnútrobloky. Komplexné dopravné riešenie vytvorí pokojnú štvrť priateľskú k chodcom a cyklistom.

Projekt ponúka investorom možnosť stať sa súčasťou zeleného realitného riešenia investíciou do dlhopisov KLINGERKA II. 2028. Tieto zelené dlhopisy vydáva jedna z najväčších developerských skupín na Slovensku JTRE s viac ako 25-ročnými skúsenosťami na trhu. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 1 000 eur. K dátumu emisie predstavuje ročný výnos do splatnosti 6,80 % *.

Celá novobudovaná zóna vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta – bratislavským „downtownom“ – a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie.

Bez dopravného ruchu

Už v prvej etape projektu vznikol na ploche veľkej ako polovica futbalového ihriska verejný park s detským ihriskom, lavičkami a jazierkom na zachytávanie dažďovej vody. Pokračovaním bude prepojený so zelenými vnútroblokmi a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej ulici. Vnútrobloky vytvoria verejný priestor určený pre voľnočasové aktivity. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné a bezpečné komunitné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej ulice. Objekty budú totiž od nej odsadené tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov. Koridor tak bude mať vlastné prirodzené tienenie od frekventovanej cesty.

Na dlhé roky nevyužívanom pozemku v bývalej priemyselnej zóne ohraničenej Prístavnou, Košickou a Mlynskými nivami tak vznikne kompletná polyfunkčná mestská štvrť. Druhá etapa Klingerky zahŕňa viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby.

Optimalizácia spotreby energií

Prevádzka všetkých budov bude zameraná na optimalizáciu spotreby energií a vody a zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia vďaka využitiu inovatívnych technológií. Striktné požiadavky sa týkajú napríklad kvality vzduchu v interiéri, úrovne a kvality umelého aj prirodzeného osvetlenia, tepelnej a akustickej pohody.

Odpadové hospodárstvo objektov bolo navrhnuté pre dôslednú separáciu odpadu a minimalizáciu netriedeného odpadu.  Aj správa budov sa bude realizovať s dôrazom na udržateľnosť. Rovnako tak výstavba, keďže minimálne päť z dôležitých konštrukčných materiálov bude mať ekologický certifikát EPD. Realizačnému návrhu zelene predchádzala štúdia ekológie a biodiverzity v území spracovaná podľa kritérií BREEAM.

Súčasťou návrhu je aj komplexné riešenie dopravnej situácie v lokalite. V rámci rekonštrukcie Plátenníckej ulice vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou. Na Prístavnej pribudne aj nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

Udržateľnosť dopravy

Dopravné napojenie je navrhnuté tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov. Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív.

Projekt vytvára tiež priestor pre vybudovanie električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov. Ekologický nosný dopravný systém projektu doplní už existujúce zastávky autobusov a trolejbusov.

* Detailné informácie o emisii, ako aj o rizikách, ktoré sú s investovaním spojené, nájdete TU.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk