21.1.2016
ID: 3192

Čínske a stredoeurópske právne kultúry opäť bližšie – spolupráca V4 Legal a JOIUS Law Firm

9b9dfe528478df5d07ffa16e44537447/V4_JLF.png
Zdroj: V4 Legal a JOIUS Law Firm

Tlačová správa

Rok 2016 má byť podľa predpokladov rokom spolupráce, nadväzovania nových kontaktov a ideálnym časom pre vstup do nových projektov. V tomto duchu sa začína i spolupráca advokátskej kancelárie V4 Legal pôsobiacej v regióne Vyšehradskej štvorky s čínskou advokátskou kanceláriou JOIUS Law Firm.

Obe advokátske kancelárie už v rámci rokovaní o spolupráci zisťovali, že ich strategická orientácia, spektrum právnych služieb a vízia dlhodobého rozvoja sú si veľmi podobné a vzhľadom na to, že v súčasnosti sa predpokladá i posilnenie vplyvu čínskeho podnikateľského prostredia v stredoeurópskom hospodárskom priestore, dospeli ich predstavitelia k záveru obojstrannej prospešnosti tohto spojenia. S týmto zámerom bude advokátska kancelária V4 Legal zastupovať záujmy klientov spoločnosti JOIUS Law Firm na Slovensku, v Čechách i Poľsku, a klienti V4 Legal sa môžu v neznámych ázijských vodách zveriť pod profesionálnu ochranu právnikov z JOIUS Law Firm.

Predstavitelia oboch advokátskych spoločností sa pri rokovaniach zhodli, že najpodstatnejšie prieniky ich spolupráce budú smerovať do oblasti podpory a rozvoja investičných projektov, fúzií a akvizícií, práva duševného vlastníctva, najmä ochrany know – how, patentov a licencií, pričom významný podiel činnosti je plánovaný i v oblasti sporovej agendy a vstupu zahraničných spoločností do verejného obstarávania.

Základným pilierom spolupráce sa stala Dohoda o strategickej spolupráci, ktorá bola podpísaná už 4. januára 2016 vedúcimi partnermi oboch kancelárií počas slávnostnej ceremónie v Šanghaji. Na tejto udalosti sa v mene kancelárie JOIUS zúčastnili pán Daniel Ding, vedúci partner, pani Anita Chen, výkonná riaditeľka, ako aj páni Wiliam Chen, špecialista na bankovníctvo a financie, a Frank Fan, zástupca riaditeľa centra podnikateľského plánovania. Advokátsku kanceláriu V4 Legal zastupoval pán Miroslav Šperka, vedúci partner a advokát, pričom boli prítomní i pani Paulina Szmolke, partnerka poľskej pobočky, a pán Matej Michalec, právnik slovenskej pobočky pôsobiaci v Číne.

Špecializácia a profesionálny právny team oboch kancelárií sú predpokladom vytvorenia mnohých synergických efektov a dlhodobej a úspešnej spolupráce. Advokátska kancelária V4 Legal ako aj advokátska kancelária JOIUS Law Firm sa tešia na konkrétne projekty, ktoré prinesie blízka budúcnosť. 


V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:  +421 41 32 11 290
Fax.: +421 41 32 11 292
e-mail: info@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk