19.9.2014
ID: 2557

Dentons rozšiřuje pražskou kancelář o dva partnery a tým dalších čtyř právníků

a69a01fa8dd9d0bbd21db921d39cd23d/Dentons.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

O nový tým dvou partnerů a čtyř dalších právníků posiluje pražská kancelář Dentons své týmy v oblastech bankovnictví a financování, restrukturalizací a insolvencí, pracovního práva i trestního práva.

S příchodem partnerů Ladislava Smejkala a Jiřího Tomoly je spojeno i další rozšíření týmu o čtyři právníky: zkušeného advokáta Tomáše Osičku a právničku Beátu Sabolovou, kteří přišli z advokátní kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti, právníka Martina Froňka, který působil v pražské kanceláři White & Case, a advokátku Andreu Hamorskou z pražské kanceláře Hogan Lovells. Dále tak posilujeme postavení našich týmů zaměřených na bankovnictví a financování, restrukturalizace a insolvence, a na pracovní právo na trhu a nově rozšiřujeme naše služby také o trestní právo.

Příchodem nového týmu dojde ke zvýšení celkového počtu právníků naší pražské kanceláře na 41, což nás podle nedávno publikovaných údajů staví do pozice třetí největší mezinárodní právní firmy v Praze.

Jiří Tomola

Jiří Tomola přichází z pražské kanceláře White & Case, kde byl partnerem zaměřujícím se na právní poradenství v oblasti financování a dále insolvencí a finančních restrukturalizací a v souvisejících soudních sporech.

Ladislav Smejkal

Ladislav Smejkal přichází také z pražské kanceláře White & Case, kde byl partnerem a vedoucím praxe pracovního práva v celém regionu střední a východní Evropy. Ladislav Smejkal má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti trestního práva, s důrazem na kriminalitu bílých límečků, při zastupování poškozených a v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s vedením soudních sporů, a to i v oblasti pracovního práva. Je členem Evropské asociace pracovněprávních právníků (European Employment Lawyers Association – EELA), zakládajícím a aktivním členem České asociace pracovněprávních právníků (Czech Employment Lawyers Association  - CzELA) a v současné době také předsedá Výboru pro zákoník práce a sociální věcí v Americké obchodní komoře v České republice (Labor Code and Social Affairs Committee of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic).

Tomasz Dabrowski, CEO, Dentons Europe, poznamenal: "Příchod tohoto týmu je dalším krokem pro dosažení našeho strategického cíle být nejlepší pan-evropskou kanceláří i naše pevné odhodlání být nejlepší kanceláří v regionu střední a východní Evropy. Jejich odbornost odráží i naše zaměření na odvětví finančních služeb. Jsme přesvědčeni, že nám pomůže rozšířit naši stávající nabídku v České republice i mimo ni."

Vedoucí partner pražské a bratislavské kanceláře, Ladislav Štorek, dodal: "Jsme velmi potěšeni tím, že se Jiří Tomola a Ladislav Smejkal se svými spolupracovníky rozhodli připojit k našemu stávajícímu týmu. Tyto příchody dále podporují náš cíl posilovat náš tým a utvrdit naši pozici jednoho z nejlepších hráčů na trhu právních služeb v České republice i v regionu obecně."


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk