19.1.2022
ID: 5325

Dentons rozširuje v Bratislave svoje pracovné tímy pre pracovné právo a bankovníctvo a financovanie prijatím nového partnera a advokáta na pozícii Counsel

f224d2074877a4d00941db88655b36aa/Dentons.png
Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Dentons, najväčšia právnická kancelária na svete, posilnila svoju bratislavskú kanceláriu o dva strategické nábory. Stanislav Ďurica nastúpil ako partner a bude viesť pracovnú skupinu pre oblasť pracovného práva, zatiaľ čo advokát Miroslav Kapinaj posilní pracovnú skupinu pre oblasť bankovníctva a financovania.

Stanislav Ďurica je významný právnik, ktorý radí slovenským a zahraničným nadnárodným spoločnostiam vo všetkých oblastiach pracovného práva, ako aj súdnych sporov a arbitráží a práva priemyselného vlastníctva. Pred nástupom do Dentons pôsobil päť rokov v globálnej advokátskej kancelárii v Bratislave a viac ako 12 rokov ako advokát v najväčšej slovenskej advokátskej kancelárii. Medzinárodná právna publikácia Legal 500 EMEA označuje Stanislava Ďuricu ako „vychádzajúcu hviezdu“ v oblasti pracovného práva v Slovenskej republike.

Miroslav Kapinaj nastupuje do Dentons ako seniorný člen pracovnej skupiny pre oblasť bankovníctva a financovania v Bratislave. Zameriava sa na cezhraničné a lokálne bankovníctvo a financovanie, kapitálové trhy, reštrukturalizácie, nehnuteľnosti, lízingové a obchodné transakcie, emisie dlhopisov a PPP projekty v regióne strednej Európy a mimo tento región. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti práva EÚ a regulačných otázok. Pred príchodom do Dentons pracoval štyri roky ako právny poradca pre Európsku investičnú banku v Luxemburgu a predtým ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave.

Peter Kubina, Managing Partner pre Slovensko sa vyjadril: „Sme radi, že Dentons je naďalej atraktívny pre špičkové právnické talenty a vítame v našom tíme Stanislava aj Miroslava. Tieto nábory sú súčasťou našej stratégie byť špičkovou firmou v strednej a východnej Európe a investovať do rozvoja kľúčových oblastí praxe v regióne.“

Bratislavská kancelária Dentons v súčasnosti zamestnáva 27 právnikov vrátane štyroch partnerov. Dentons je na slovenskom trhu prítomný už viac ako 25 rokov prostredníctvom svojich právnych predchodcov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk