4.4.2022
ID: 5383

Dôležité komentáre, ktoré vyjdú v roku 2022 | ASPI

428379b264aa3d2b4d6b90c30cf39ef7/Obrazek1.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Vedeli ste, že vo Wolters Kluwer každý rok právnická a daňová redakcia pripravuje množstvo komentárov, ktoré sú dôležité pre vaše profesijné zameranie? Komentáre budú dostupné samostatne, ako tlačené knihy, ale aj v elektronickej podobe, ako súčasť ASPI.

Prehľad komentárov k najdôležitejším právnym predpisom pre rok 2022

ASPI | Viac ako 180+ komentárov od renomovaných autorov

Aktuálne ASPI obsahuje viac ako 180 komentárov a veľké množstvo ďalších zdrojov (rozhodnutí súdov, predpisov, dôvodových správ, odborných časopisov, judikatúr...).

Komentáre sú pripravované v spolupráci s renomovanými autormi. Zalistujte aj vy v zozname odbornej literatúry, ktorá vám môže vo vašej práci pomôcť. Nižšie nájdete prehľad TOP 5 publikácií, ktoré budú vychádzať počas roka 2022 a TOP 5 titulov, ktoré vyšli v roku 2021.

Najdôležitejšie komentáre plánované v roku 2022:

1.             Obchodný zákonník. Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie (aktualizácia) - Ovečková a kol.

2.             Komentár k Trestnému zákonu - nový komentár - Strémy, Kurilovská a kol.

3.             Komentár k Trestnému poriadku - nový komentár - Záhora a kol.

4.             Komentár k Zákonu o advokácii - Mičinský, Štrpka

5.             Komentár k Ústave SR, II. a III. zväzok - Svák, Orosz a kol.

Tu nájdete prehľad všetkých KOMENTÁROV, ktoré ASPI obsahuje. 

Najdôležitejšie komentáre vydané v roku 2021:

1.             Komentár k Zákonu o zaistení majetku - Záhora, Bálešová

2.             Komentár k Ústave SR, I. zväzok - Svák, Orosz a kol.

3.             Komentár k Zákonu  o reklame - Vozár a kol.

4.             Komentár k Zákonu o obecnom zriadení - druhé vydanie - Tekeli, Hoffmann, Tomaš

5.             Komentár k Zákonu o samosprávnych krajoch - Tekeli, Hoffmann, Tomaš
 

Máte otázky, zanechajte nám kontakt, obchodný zástupca vás bude čoskoro kontaktovať. 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk