12.1.2022
ID: 5319

HAVEL & PARTNERS má dvoch nových spoločníkov, troch partnerov a celkovo interne povýšila 17 právnikov

287d98adc7d32a6a788977cfb5a1e6ef/HAVEL PARTNERS_SK_logo_inverzni.png
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS nadväzuje na svoj úspešný rok ďalšou vlnou interných povýšení. Doterajší partneri Veronika Dvořáková a Ivan Rámeš sa stávajú spoločníkmi kancelárie, z pozície counsel sa od 1. 1. 2022 na post partnerov posúvajú Lenka Štiková Gachová, Michal Smrček a Josef Žaloudek. Interné povýšenie zaznamenalo aj ďalších 12 advokátov na troch seniorných úrovniach.

„Minulý rok, kedy sme oslavovali dvadsiate výročie založenia kancelárie, sme znovu uzavreli ako najúspešnejší v histórii a ďalej sme upevnili našu pozíciu lídra česko-slovenského advokátskeho trhu. Na najvyššej úrovni vedenia spoločnosti k tomu významne dlhodobo prispievajú aj Veronika s Ivanom, ktorí patria ku kľúčovým členom nášho tímu a teraz sa budú z pozície ekvity partnerov ešte intenzívnejšie podieľať na vedení kancelárie,“ hovorí riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Veronika Dvořáková je marketingovou riaditeľkou HAVEL & PARTNERS. Okrem marketingu, komunikácie a obchodnej podpory skupiny je tiež zodpovedná za pro bono a CSR politiku kancelárie a riadi vzdelávaciu AKADÉMIU HAVEL & PARTNERS. Poskytuje taktiež poradenstvo najvýznamnejším klientom v oblasti strategického marketingu, PR a public affairs. Ako ekvity partnerka bude mať na starosti posilňovanie značky HAVEL & PARTNERS, ktorá patrí k najsilnejším na trhu, a tiež ďalší rozvoj marketingu a PR aktivít, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej biznisovej stratégie celej skupiny. Pred nástupom do advokácie pôsobila Veronika ako riaditeľka tlačového odboru a hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti a Legislatívnej rady vlády alebo ako vrchná riaditeľka kabinetu ministra spravodlivosti Českej republiky. Má za sebou aj mediálnu prax, pracovala ako novinárka v niekoľkých celoštátnych médiách vrátane Českej televízie.

Ivan Rámeš má 15-ročnú prax vo vrcholnej advokácii; v našej kancelárii začínal ako študent a vypracoval sa až na spoločníka. Je odborníkom najmä na právo duševného vlastníctva a technológií. Zameriava sa na komplexné nastavenie IP stratégie, a to ako v ČR, tak na Slovensku aj v zahraničí. Špecializuje sa tiež na oblasť e-commerce a poskytuje poradenstvo začínajúcim startupom, ale aj väčším spoločnostiam a medzinárodným korporáciám. Venuje sa tiež IP poradenstvu investorom, investičným fondom či startupom v oblasti venture kapitálu. Ako ekvity partner bude Ivan zodpovedať za ďalší rozvoj skupiny špecializovanej na nové technológie.

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS má od nového roku aj troch nových partnerov. Prvým z nich je Lenka Štiková Gachová, ktorá doteraz pôsobila ako counsel. Lenka je špičkovou odborníčkou na právo hospodárskej súťaže, vrátane štátnej pomoci , a oblasť významnej trhovej sily. Pomáha klientom v oblasti súťažnej compliance a zastupuje ich aj pred českým Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže aj Protimonopolným úradom Slovenskej Republiky a tiež pred súdmi vo všetkých oblastiach súťažného práva. Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala osem rokov na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky.

Partnerom kancelárie sa stáva aj Michal Smrček, ktorý sa vo svojej praxi venuje komplexnému poradenstvu v oblasti regulácie a súkromnoprávnych aspektov poisťovníctva, dôchodkových spoločností, poisťovacích sprostredkovateľov, leasingových spoločností, zastupovania klientov pred súdmi, či vyšetrovania a compliance. Pred nástupom do HAVEL & PARTNERS pracoval ako právnik v niekoľkých významných poisťovniach a dôchodkovej spoločnosti a ako senior manager viedol právne oddelenie a oddelenie vyšetrovania. Následne pôsobil v advokátskej kancelárii, kde poskytoval služby popredným finančným inštitúciám. Pôsobil aj v legislatívnej sekcii Českej asociácie poisťovní (ČAP) a bol aj predsedom Corporate governance komisie a členom mnohých ďalších komisií v poisťovniach v ČR.

Od januára 2022 povýšil na pozíciu partnera aj Josef Žaloudek. Jeho špecializáciou je oblasť korporátneho daňového práva, medzinárodné zdaňovanie, reštrukturalizácia a súvisiace aspekty občianskeho a obchodného práva. Má dlhoročnú prax s poradenstvom pre významné medzinárodné i lokálne spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných technológií, automobilového priemyslu, strojárstva, potravinárstva atď. Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval na Ministerstve financií ČR a vo významnej nadnárodnej poradenskej spoločnosti.

Kariérny postup zaznamenali aj ďalší advokáti a advokátky. Romana Derková povýšila na pozíciu counsel. Vedúcimi advokátmi sa stávajú Štěpán Černý, Ján Kapec, Kamila Kulhánková a Petr Vohnický a senior advokátmi Zuzana Hájková, Adam Karban, Petra Kašpárková, Jan Králíček, Štefan Potočňák, Jana Šimková a Jakub Vojtěch.

„Pre kolegov, ktorí dlhodobo preukazujú výbornú znalosť práva či daní, mimoriadne schopnosti pri riešení potrieb našich klientov, a to aj v kontexte ich podnikania, majú vysoké pracovné nasadenie a manažérske schopnosti, vytvárame v HAVEL & PARTNERS podmienky pre rýchly kariérny rast. Všetci povýšení dokazujú, že vedia skĺbiť tieto náročné požiadavky dohromady. Blahoželám im a teším sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu,“ komentuje kariérny postup kolegov Jaroslav Havel.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk