6.11.2023
ID: 5905

Investície do private equity menia filozofiu investovania. Majú k nim prístup už aj Slováci

af53e1a43719206ed4a25c8d79b523e3/jtb_arch-kampan_banner-PR-2560x1440.png
Zdroj: J&T BANKA, a.s.

Investície prostredníctvom private equity fondov majú potenciál atraktívneho zhodnotenia aj v súčasnom komplikovanom ekonomickom období silnejších inflačných tlakov a vyšších úrokových sadzieb.

Investičné stratégie fondov investujúcich do private equity nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy kolektívneho investovania, čo so sebou prináša o čosi vyššie riziko, zároveň však potenciálne vyššie výnosy.

Private equity fondy sú investičné spoločnosti investujúce do súkromného kapitálu, teda do základného imania firiem. Často sa stávajú rozhodujúcimi spolumajiteľmi podnikov s možnosťou zásadne ovplyvňovať ich smerovanie.

Pri investíciách do private equity je potrebné brať do úvahy aj dlhší investičný horizont, keďže ide o rizikovejší typ investície určený kvalifikovaným investorom. „Za túto vyššiu rizikovosť spojenú s dlhším odporúčaným investičným horizontom však investor môže byť odmenený zaujímavým výnosom,“ vysvetľuje Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku. Ide pritom o alternatívny druh investície, ktorá sa stáva čoraz populárnejším a viac zastúpeným nástrojom v portfóliách investorov.“

Nárast v posledných rokoch

Obrovský nárast tohto druhu investícií vidíme najmä v posledných rokoch. Globálne aktíva pod správou private equity fondov dosiahli podľa konzultačnej spoločnosti McKinsey v polovici roka 2022 rekordných 7,6 bilióna dolárov, keď rástli 22- percentným medziročným tempom od roku 2017. Investičná firma Preqin predpokladá, že v nasledujúcich piatich rokoch - do roku 2027 - by mal rast aktív pod správou stále dosahovať dvojciferné tempo tesne nad 10 percentami.

Hoci odvetvie private equity čelí v súčasnosti výzvam komplikovanejšieho makroprostredia a vyšších úrokových sadzieb, stále si udržuje schopnosť vytvárať dlhodobú hodnotu a posilniť reálnu ekonomiku, a preto ponúka nadštandardnú finančnú návratnosť.

Napríklad Cambridge Associates US Private Equity index dosiahol za posledných 20 rokov (k 30. 6. 2022) priemerné ročné zhodnotenie investícií 14,8 %, čo prekonalo zhodnotenie akciového indexu S&P 500. Na nasledujúce roky predikuje Preqin len mierne zníženie miery návratnosti na globálnej úrovni.

Investičné možnosti na Slovensku

Slovenským investorom ponúka možnosť participovať na private equity investíciách napríklad fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS. Od svojho vzniku sa počas troch rokov zhodnotil celkovo o 28,28 % (od 1. 6. 2020 k 30. 6. 2023). Rovnako ako svetové private equity fondy funguje na princípe investícií do podielov firiem. „Tvoria ho projekty späté so skupinou J&T, pričom využívame viac ako dvadsaťpäťročné skúsenosti pôsobenia na finančných trhoch. Vo fonde majú prostriedky zainvestované nielen investori, ale významným podielom aj spoluzakladatelia a partneri J&T. Investori fondu tak spoluinvestujú s majiteľmi J&T do rovnakých projektov a investičných príležitostí,“ vysvetľuje Anna Macaláková.

Dôležité je, že vďaka tomuto investičnému partnerstvu majú investori možnosť podieľať sa na investičných príležitostiach, ku ktorým by inak na bežnom trhu nemali prístup. Súčasťou fondu sú aj spoločnosti, ktoré nie sú verejne obchodovateľné, a investori tak majú možnosť podieľať sa na ich úspechu.

Vysoká likvidita

Private equity investície spravidla nebývajú rýchlo likvidné. Pri fonde J&T ARCH INVESTMENTS je však vysoká miera likvidity zabezpečená tým, že fond je obchodovaný na verejnom trhu, konkrétne na Burze cenných papierov v Prahe, čo je pre takéto fondy raritné. Prednosťou obchodovania na burze je, že cena investičných akcií fondu je daná očakávaniami trhu, transakcia prebehne bez čakania na termín spätného odkupu a bez prípadných výstupných zrážok.

Výhodou fondu je navyše jeho investičná filozofia, keď je postavený tak, že portfólio nebude musieť odpredávať pod cenu len preto, že sa fondu končí obdobie, na ktoré bol založený. „Investície môže fond držať tak dlho, kým mu budú prinášať výnos alebo kým nenájde inú, ešte výhodnejšiu investíciu,“ uzatvára Anna Macaláková.

Detailné informácie o rizikách, ktoré sú s investovaním spojené, nájdete TU.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk