1.12.2021
ID: 5272

Investori spoznávajú výhody private equity fondov

9bc2fe0f52f76ffde0fc9403d9060935/imagePreview.php.png
Zdroj: shutterstock.com

Čoraz populárnejším investičným nástrojom sa už aj na Slovensku stávajú fondy kvalifikovaných investorov, osobitne private equity fondy. Ako alternatívne aktíva môžu zhodnotiť investície bez ohľadu na to, či sú akciové trhy v býčom alebo medveďom trende. Investičné stratégie takýchto fondov nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy, čo so sebou prináša o čosi vyššie riziko, zároveň však aj potenciálne vyššie výnosy.

Private equity spoločnosti, teda firmy súkromného kapitálu, sú investičné spoločnosti investujúce do základného imania firiem. Často sa stávajú rozhodujúcimi spolumajiteľmi podnikov s možnosťou zásadne ovplyvňovať ich smerovanie.

Nárast v posledných rokoch

Obrovský nárast tohto druhu investícií vidíme najmä v posledných rokoch. Globálne aktíva pod správou private equity fondov dosiahli podľa odhadu konzultačnej spoločnosti Deloitte koncom roka 2020 4,7 bilióna dolárov, pričom pred 10 rokmi to bolo len 1,8 bilióna dolárov. Na rok 2025 predpokladá spoločnosť rast týchto aktív pod správou až na úroveň 5,8 bilióna dolárov.

Podľa dát Cambridge Associates dosiahli investície prostredníctvom private equity fondov za posledných 20 rokov (k 30. júnu 2020) priemerné ročné zhodnotenie investícií 10,5 %.

Investovať prostredníctvom private equity fondov môžu kvalifikovaní investori, ktorí majú dostatočne silné finančné zázemie alebo odborné znalosti. Investícia sa začína na výške 125-tisíc eur. Ich výhodou je v niektorých jurisdikciách možnosť nižšieho zdaňovania dosiahnutých výnosov.

Najväčšou private equity firmou sveta je BlackStone Group s celkovými aktívami pod správou vo výške necelých 620 miliárd dolárov (stav  k 1. aprílu 2020), z toho vyše 100 miliárd v samotnom private equity, zvyšok tvoria investície do nehnuteľností, úverovanie či investície v hedgeových fondoch. Dvojkou trhu je Carlyle Group a trojkou je KKR& Co, ktorých private equity investície dosahujú okolo 90 miliárd dolárov.

Investičné možnosti na Slovensku

Slovenským investorom ponúka možnosť participovať na private equity investíciách fond J&T ARCH INVESTMENTS. Majetok fondu dosahuje zhruba 290 miliónov eur. Za posledných 12 mesiacov sa aktíva fondu zhodnotili o 9,98 %. Rovnako ako svetové private equity fondy funguje na princípe investícií do obchodných kapitálov firiem. Tvorený je z projektov spätých so skupinou J&T. Vo fonde majú prostriedky zainvestované nielen investori, ale aj spoluzakladatelia a partneri J&T.

„Investícia prostredníctvom private equity fondu je rozumným investičným riešením práve v dobe nízkych úrokových sadzieb a stále sa zvyšujúcej inflácie. Keďže nepodliehajú výkyvom cien tak, ako akcie, neprichádza teda k medvediemu ani k býčiemu trhu, investície prostredníctvom private equity dokážu efektívne ochrániť hodnotu majetku pri atraktívnom možnom výnose,“ hovorí riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková.

Najnovšou transakciou fondu je nedávna investícia do holdingu J&T CAPITAL PARTNERS, kde fond získava angažovanosť na spoločných projektoch investorského tandemu Tkáč & Křetínský vrátane podielu na spoločnosti EPH.

V portfóliu fondu sú tiež logistické parky v Česku (pri Pardubiciach a na Ostravsku), podiel na sektore e-commerce (spoločnosť Rohlík) či vo fonde Sandberg Investments (participuje na IT spoločnosti TITAN Freelancers). Fond tiež drží pozíciu v maloobchodnom reťazci prevádzkujúcom obchody Kraj, Terno a Moja Samoška


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk