4.12.2023
ID: 5926

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ uvádza na trh nový fond J&T INDEX EUR. Ocenia ho odvážnejší investori

b794cf14355b2fc087693d4dcc2910e0/J&T Banka 12.png
Zdroj: J&T BANKA, a.s.

J&T INDEX EUR doplnil existujúcu trojicu fondov pod správou J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI – J&T BOND EUR, J&T SELECT EUR a J&T PROFIT EUR.

S cieľom rozšíriť investičné zameranie súčasného produktového portfólia ako prvý podielový fond pod správou J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI investuje celý svoj majetok výlučne mimo podnikateľských aktivít skupiny J&T.

Cieľom fondu J&T INDEX EUR je prostredníctvom strategickej kombinácie akciových ETF dôveryhodných emitentov poskytnúť investorom možnosť pohodlného investovania do široko diverzifikovaného portfólia zloženého z viac ako 500 akcií úspešných spoločností. Primárne však z najväčšieho, najefektívnejšieho a najrozvinutejšieho amerického akciového trhu.

J&T INDEX EUR je jedinečný akciový podielový fond ponúkajúci stálu expozíciu voči najznámejšiemu americkému akciovému indexu S&P 500. Jeho váha v portfóliu fondu totiž neklesne pod 50 % spravovaného majetku. V kombinácií s inými ETF kopírujúcimi užšie špecializované akciové indexy z celého sveta tak ponúka nielen vyššiu mieru diverzifikácie, ale aj vyšší potenciál zhodnotenia.

„Nový fond J&T INDEX EUR ideálne dopĺňa portfólio existujúcich podielových fondov J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI. Určený je investorom, ktorí veria v dlhodobý rast trhov, hľadajú vyššiu mieru zhodnotenia a zároveň akceptujú riziko spojené s investovaním na akciových trhoch,“ vysvetľuje predsedníčka predstavenstva J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI Anna Macaláková.

Fond je určený na dlhodobé zhodnocovanie majetku v odporúčanom horizonte minimálne sedem a viac rokov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk