16.12.2022
ID: 5622

Komentár k Zákonníku práce s výnimočným obsahom a rozsahom

a61491e96f26af0f11d1d43e06f097cb/Zakonnik prace_uvodna_ epravo.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Na kvalitu sa oplatí čakať

Výsledný text komentára predstavuje najrozsiahlejšie spracovanie uvedenej problematiky v česko-slovenskom právnom prostredí.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní

Nové vydanie komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní sa pripravuje v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavujú zmeny zásadne upravujúce celú paradigmu prístupu k realizácii pracovnoprávnych vzťahov.

 

Primárne nejde len o transpozíciu európskych smerníc, ktoré sú základným motívom novelizácie príslušných pracovnoprávnych noriem, ale aj o pomerne silnú legislatívnu odozvu na pandémiu koronavírusu, ktorej dopady na oblasť trhu práce boli predmetom viacerých prijatých novelizačných úprav od roku 2019.

Stravovanie, energetická kríza, inflácia

V aktualizácii komentára k Zákonníku práce bude zapracovaná aj v súčasnosti prebiehajúca diskusia o opätovnom otvorení výšky mzdových zvýhodnení za vykonanú prácu a pripravované zmeny v oblasti stravovania v súvislosti s energetickou krízou a vysokou mierou inflácie.

Zaregistrujte si výtlačok už dnes a komentár k Zákonníku práce si budete môcť po vydaní objednať s 10 % zľavou

Nenechajte si ujsť príležitosť oboznámiť sa s týmto jedinečným vydaním. Viac informácií a registrácia.

Autorský kolektív: Marek Švec, Jozef Toman, Andrea Olšovská, Jana Žuľová, Michal Drobný, Simona Dušeková Schuszteková.  

Predpokladaný rozsah: 2800 strán.

Predpokladaný dátum vydania: marec 2023.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk