1.7.2020
ID: 4835

Kríza ako príležitosť: BDO rozširuje svoj biznis o právne služby

7634c8a66f8b7222ac492919f7654e84/Bez nazvu.png
Zdroj: BDO Legal, s.r.o.

Audítorsko-poradenská spoločnosť BDO sa rozhodla rozšíriť portfólio svojich doterajších služieb. Prostredníctvom strategickej dohody s advokátskou kanceláriou NEXUS zakladá svoju vlastnú právnu divíziu. Hlavným cieľom tejto fúzie je synergia audítorsko- poradenskej a právnej oblasti. Od 1. júla budú pôsobiť pod spoločným názvom BDO Legal, s.r.o. V tejto súvislosti sme obom stranám položili zopár otázok.

Rozhodli ste sa pre synergiu audítorsko-poradenskej a právnej oblasti. Aký bol hlavný dôvod?

Peter Gunda, managing partner BDO:
Hlavný dôvod bol poskytnúť klientom komplexné služby od A po Z pod jednou strechou. Pre našich klientov je veľmi  dôležité,  že celý servis bude v jedných rukách. Ušetrí im to čas i peniaze. Okrem toho je zámerom navzájom benefitovať z bohatého portfólia klientov, spojením ktorého sa nám otvoria nové možnosti poskytovať služby ešte širšiemu okruhu zákazníkov.

Pavel Poliak, vedúci partner advokátskej kancelárie NEXUS:
Právo má presah do daňovej oblasti ako aj do oblasti širšieho poradenstva. Toto skĺbenie je už tradične populárne označované ako „business approach“. Práve spojenie s BDO nám zaručuje možnosť dosiahnuť komplexnosť riešenia pre klienta a presiahnuť bežné právne riešenia. Skutočne vieme, o čom hovoríme. Prínosy takejto synergie a poskytovanie komplexných služieb sme si mali možnosť už odskúšať v minulosti pri našom doterajšom pôsobení. Partneri NEXUSU i väčšina zamestnancov má bohaté skúsenosti so spoluprácou v najprestížnejších poradenských spoločnostiach.

Hovoríte o zvýšení komplexnosti vašich služieb, ako to konkrétne pocítia vaši klienti?

Peter Gunda, managing partner BDO:

BDO už nebude transakcie len navrhovať a tvoriť, ako bolo tomu doposiaľ. Bude ich aj implementovať. Dôkladné poznanie nášho klienta a starostlivosť  o jeho potreby od A po Z, bude v konečnom dôsledku znamenať efektívnejšie poskytovanie služieb. Klienti nebudú musieť jednu a tú istú transakciu preberať separátne s dvomi tímami, ale budú mať jedného stabilného partnera, ktorý sa o nich postará od začiatku až do konca.

Pavel Poliak, vedúci partner advokátskej kancelárie NEXUS:
Klienti pocítia efekty našej spolupráce okamžite, nielen v širokej škále poradenstva. Odrazí sa to v jednoduchosti, rýchlosti hľadania správnych a udržateľných riešení.  Podporí to aj energiu, entuziazmus spoločných tímov, ktoré tvoria a hľadajú pre klienta najlepšie dostupné riešenia. V neposlednom rade podporí komplexnosť aj naša spoločná schopnosť poskytnúť poradenstvo v 167 krajinách sveta, v prostredí medzinárodných tímov vytvorených „ad hoc“ pre klienta.

BDO ako aj NEXUS má vo svojom segmente významné postavenie na slovenskom trhu. BDO je aj súčasťou medzinárodnej siete. Do akej miery toto spojenie posilní vašu pozíciu?

Peter Gunda, managing partner BDO:

BDO je dlhodobo piatou najväčšou audítorsko-poradenskou spoločnosťou na svete. Týmto spojením postavenie globálnej päťky obhájime a ďalej posilníme aj na slovenskom trhu.

Pavel Poliak, vedúci partner advokátskej kancelárie NEXUS:Sme síce rozdielni, ale táto rozdielnosť z nás vytvára skvelých partnerov pri poskytovaní  kvalitného poradenstva v rôznych oblastiach podnikania. Spojením si vieme vzájomne prinášať nové možnosti a pôsobiť  tak vo viacerých segmentoch. Spojenie prináša aj vzájomnú inšpiráciu pri hľadaní riešení a možnosť oponovať stratégiu klienta aj z viacerých uhlov pohľadu. Spojením vieme byť silnejšími aj tam, kde už poradenstvo dávno poskytujeme. A z toho všetkého budú benefitovať najmä naši klienti.

Je náhoda, že toto spojenie riešite práve v tomto – pre mnohé firmy neľahkom období? Alebo ide o zámer?

Peter Gunda, managing partner BDO:

Sme presvedčení, že práve teraz je ten správny čas pozerať vpred. Nesnažiť sa za každú cenu zachraňovať neživotaschopné časti business-u, ale práve naopak, venovať maximum energie do nových rozvojových projektov podobného charakteru. Na veľkosti záleží, a toto platí o to viac v dnešnom post-covidovom svete. Corona naše zblíženie s partnermi z NEXUS-u síce nenaštartovala, ale dá sa povedať, že do veľkej miery ho akcelerovala.

Pavel Poliak, vedúci partner advokátskej kancelárie NEXUS:Ako uviedol Peter, nejedná sa o náhodu. Výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné riešenia. Samotná kríza ukazuje, že silných a pripravených urobí ešte silnejšími. Týmto spojením získavame v podobe BDO stabilného partnera etablovaného na slovenskom trhu s medzinárodným dosahom.

Dotkne sa nejakým spôsobom spoločná dohoda doterajšieho poskytovania služieb vašim klientom?

Peter Gunda, managing partner BDO:

Naše spoločné fungovanie pod značkou BDO sa nijakým spôsobom negatívne nedotkne poskytovania služieb našim klientom. Ba čo viac, založením BDO Legal budeme ešte lepšie pripravení poskytnúť našim klientom celé spektrum služieb, ktoré sme doposiaľ boli nútení riešiť cez externé tímy subdodávateľov alebo si klienti museli poradiť mimo nás.

Pavel Poliak, vedúci partner advokátskej kancelárie NEXUS:
Dotkne. Očakávame však len kladné ohlasy našich klientov. Pozitívne efekty nášho spojenia musia nastať podľa môjho názoru s okamžitou účinnosťou. Obe naše spoločnosti sú presvedčené, že naše rozhodnutie je krokom správnym smerom, a to najmä smerom k našim klientom. Navyše sú oba tímy veľmi pracovité a hodnotovo veľmi blízke. Som presvedčený, že náš spoločný úspech, bude úspechom aj našich klientov.


Peter Gunda,
managing partner BDO


Pavel Poliak,
vedúci partner advokátskej kancelárie NEXUS

BDO Legal, s.r.o.

Mostová 2 (Carlton Savoy 2)
811 02 Bratislava

Tel:  + 421 2 5710 6666
e-mail: office@bdoslovakia.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk