8.4.2019
ID: 4446

MIP Global Awards 2019 vyhlásil Taylor Wessing za najlepšiu advokátsku kanceláriu roka v oblasti ochranných známok

3afb44758d9923e5bc3a2b4a82dfa3ef/Taylor Wessing.png
Zdroj: TaylorWessing

Medzinárodná advokátska kancelária Taylor Wessing získala už po druhýkrát ocenenie najlepšia európska kancelária v oblasti ochranných známok (European Trade Mark Firm of the Year). Slávnostné odovzdávanie cien, usporiadané organizáciou Managing Intellectual Property (MIP), sa uskutočnilo 7. marca 2019 v hoteli Royal Lancaster v Londýne.

Okrem víťazného ocenenia najlepšej európskej kancelárie v oblasti ochranných známok a iných významných ocenení v tomto roku získali Martin Prohaska-Marchried, Dieter Natlacen (Taylor Wessing Viedeň) a Karin Pomaiszlová (Taylor Wessing Praha) aj individuálne ocenenie IP Stars.

Ján Lazur, partner a vedúci IP tímu z Taylor Wessing Bratislava, uviedol: „Sme veľmi hrdí na to, že sme získali toto ocenenie, pretože je vysoko uznávané v rámci odvetvia práva duševného vlastníctva po celom svete. Spoločnosť Managing IP je známa veľmi dôkladným prieskumom trhu, je teda pre nás cťou, byť vnímaní ako medzinárodný líder na trhu.”

„Sme radi, že sme opäť získali toto prestížne ocenenie. Je to veľký úspech pre náš medzinárodný IP tím,"
doplnil Olaf Gillert, vedúci medzinárodného tímu Taylor Wessing pre ochranné známky.

Hodnotenie advokátskych kancelárií a odovzdávanie cien Managing IP Global Awards je výsledkom päťmesačného celosvetového prieskumu MIP v oblasti duševného vlastníctva, a to s využitím prieskumu trhu, spätnej väzby od klientov a individuálnych komplexných rozhovorov s cieľom selekcie spoločností, jednotlivcov a korporácií dosahujúcich vynikajúce výsledky v oblasti IP.

Medzinárodný Taylor Wessing IP tím spolupracuje s viacerými špičkovými klientmi naprieč rozličnými odvetviami, vrátane oblasti technológií, módy, maloobchodu, potravín a nápojov. Integrovaný tím špecializujúci sa na ochranné známky je jedna z najväčších a najlepšie hodnotených advokátskych praxí v tejto oblasti. Poskytuje klientom poradenstvo vrátane správy známkového portfólia, riešenia sporov, zastupovania klientov v námietkových konaniach a poradenstva pri koncipovaní licenčných zmlúv. Ponúka efektívne riešenia, ako preskúmať nové značky pre účely používania na trhu a poskytuje klientom individuálne poradenstvo ako zabezpečiť najlepšiu formu registrovanej ochrany aj pri ťažko registrovateľných označeniach.

Ku klientom Taylor Wessing patria veľké spoločnosti s medzinárodným portfóliom, ale i malé a stredné podniky či start-upy. Tím, ktorý sa venuje medzinárodnej správe a registrácii ochranných známok, je početný a má pre Taylor Wessing strategický význam. Spravuje viac ako 45 tisíc platných ochranných známok na celom svete, vrátane množstva známok kľúčových klientov kancelárie.


TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Panenská 6
811 03  Bratislava

Tel.: +421 2 52 63 28 04
Fax: +421 2 52 63 26 77
e-mail: bratislava@taylorwesssing.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk