3.7.2023
ID: 5790

Najrozsiahlejšie spracovanie komentára k Zákonníku práce a zákonu o kolektívnom vyjednávaní v česko-slovenskom prostredí je už v predaji

2b52211bc1f6ddc776a499ccbe6853c6/novinka ZP (2).png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie je už v predaji

Predaj dlho očakávanej publikácie (v tlačenej aj online podobe) Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie je spustený.

Okrem toho, že komentár zachytáva najaktuálnejšie novely, každý zväzok obsahuje aj aktualizačný doplnok, ktorý informuje o návrhoch, ktoré boli v čase prípravy komentára v legislatívnom procese. Publikácia bude taktiež súčasťou aplikácie ASPI.

 


Hybridná práca a kontrola zamestnanca?

To, že zamestnanec pracuje z domu, neznamená, že nemá právo na súkromie. Výkon kontroly zamestnanca má byť primeraný.

Čo považujete za najväčšie riziká v aplikačnej praxi pre zamestnávateľov, ak takýto výkon práce zamestnancom umožňujú?

Primárne bezpečnosť spracúvaných informácií vrátane osobných údajov. Nielen údajov, ktoré spracúva zamestnanec v domácom prostredí, ale aj údajov týkajúcich sa zamestnanca, výkonu jeho práce, odpracovaných hodín a podobne...

Tento rok sa dokonca Úrad na ochranu osobných údajov SR v rámci riadnych kontrol zameral práve na kontroly pracovnoprávnych vzťahov, a niektoré skúsenosti z kontrolnej činnosti budem prezentovať aj počas svojho vystúpenia na 5. ročníku odbornej online konferencie k pracovnému právu - Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov. Celý rozhovor s Mgr. Tatianou Valentovou – špecialistkou na oblasť ochrany osobných údajov si môžete prečítať na podstránke konferencie.
 

5. odborná online konferencia k pracovnému právu | Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo Slovenska a  Česka podelia o svoje bohaté skúsenosti.

Dátum konania: 18. 10. – 19. 10. 2023. Využite výhody skorej registrácie a získajte zľavu 20 % z účastníckeho poplatku (platí do 31. 7. 2023).

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk