9.5.2022
ID: 5425

Očakávaná novinka | Obchodný zákonník - Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie

c16c717f347ead4fb4455baa26dc0614/Obrazek1.jpg
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Knižná novinka Obchodný zákonník - Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie, teraz nájdete v digitálnej knižnici ASPI, alebo v e-shope.

Publikácia Obchodný zákonník - Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie, je dostupná aj v digitálnej knižnici ASPI.

Druhé doplnené a prepracované vydanie veľkého komentára Obchodného zákonníka prináša predovšetkým zapracovanie šiestich noviel, ktoré boli prijaté od prvého vydania komentára v roku 2017. Podrobný výklad k prijatým zmenám a doplneniam Obchodného zákonníka je sprevádzaný rozhodnutiami slovenských súdov a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Zároveň autori poukazujú na zmeny, súvislosti a väzby, ktoré prinášajú nové právne úpravy, pričom sa nevyhýbajú ani kritickým pohľadom a poukazom na úskalia aplikácie viacerých ustanovení. Chcem viac informácií o komentári

 


 

Digitálna knižnica ASPI – zdroj obrovského množstva dôležitých právnych dokumentov a publikácií, ktoré vám nesmú chýbať.

Vedeli ste, že ASPI digitálna knižnica obsahuje viac ako 190 aktualizovaných komentárov, 10 tisíc spracovaných rozhodnutí, 4 milióny rozhodnutí všetkých súdov, 65 tisíc predpisov v úplnom, resp. rekonštruovanom znení? Nižšie nájdete prehľad toho, čo bolo do ASPI pridané od začiatku roka 2022.    

Nedávno vydané a publikované komentáre v knižnici ASPI

Pozrite si zoznam nedávno vydaných a sprístupnených komentárov, dostupných v ASPI:

 • Obchodný zákonník  - Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie
 • Zákon o elektronickom obchode
 • Zákon o zdravotnom poistení - komentár
 • Zákon o reklame - komentár
 • Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok I.
 • Zákon o samosprávnych krajoch - komentár

Za mesiac marec (k dátumu 4. 4. 2022) boli do ASPI pridané tieto dokumenty:

Modul Literatúra, články z aktuálnych časopisov a iná literatúra:

 • Články z časopisu Justičná revue č. 2/2022
 • Články z časopisu Súkromné právo č. 1/2022
 • Bulletin Slovenskej advokátskej komory č. 3/2022
 • Dôvodové správy
 • Články z portálu Národný inšpektorát práce
 • Články z časopisu Právo a manažment v zdravotníctve  č. 2/2022  
 • Články z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax č. 2/2022
 • Metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
 • Články z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi 3/2022
 • Články z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 3/2022
 • Články z časopisu BOZP č. 3/2022
 • Články z časopisu DPH v praxi 3/2022
 • Článku z časopisu Odpady 3/2022
 • Články z časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi 3/2022

Komentáre:

 • Laktišová, Simona. Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty - komentár.

Dokumenty pridané do modulu Samospráva – MUNI:

 • 111 dokumentov

Dokumenty pridané do modulu EÚ dokumenty:

 • 2918 záznamov
 • 1143 xml


Pravidelný prísun dôležitých informácií pre vašu prax

Do ASPI pravidelne pribúdajú nové a aktuálne dokumenty, články, komentáre. Pozrite si celý prehľad pridaných dokumentov od januára 2022
 

Pracujte efektívne, majte dôležité informácie a dokumenty na jednom mieste 24/7

Máte otázky k ASPI, alebo k jeho obsahu? Preskúmajte všetky funkcionality naplno, prihláste sa na krátku bezplatnú a nezáväznú ukážku (priamo u vás, alebo online). Náš školiteľ vám ukáže najpoužívanejšie tipy a triky práce v ASPI. Zanechajte nám kontakt, obchodný zástupca vás bude čoskoro kontaktovať.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk