12.9.2023
ID: 5837

Porovnávajte časové znenia zákonov jednoducho a prehľadne | ASPI

b005aef19ddace0fb3991a672766f465/vo svete ASPI.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

ASPI | Pracujte s „časovými rezmi“ na úrovni celého predpisu

Ak hľadáte jednoduchý a prehľadný spôsob, ako porovnať zmeny v zákone plynutím času, ASPI má pre vás riešenie. S pomocou časových rezov môžete jednoducho porovnať dve konkrétne časové znenia predpisov a vidieť farebne odlíšené doplnené a vypustené časti textu.

Navyše, ASPI vám umožňuje pracovať s časovými rezmi až na úrovni paragrafu, čo znamená, že si môžete zobraziť jednotlivé zmeny v texte paragrafu. Vyskúšajte ASPI už dnes a získajte prístup k aktualizovaným a autorsky spracovaným právnym zdrojom od profesionálov v odbore.

Farebne odlíšený text

Výsledný dokument obsahuje farebne odlíšené, doplnené a vypustené časti textu predpisu. Nový (doplnený) text predpisu je vyznačený zelenou farbou, zatiaľ čo vypustený text predpisu je preškrtnutý a zvýraznený červenou farbou.

ASPI | Svet práva pre profesionálov

Nájdite (s)právnu odpoveď skôr, ako vám vychladne ranná káva. ASPI ponúka aktualizované, autorsky spracované, prepojené právne zdroje od tých najlepších v odbore.  Testujte 14 dní zdarma.

 

Rozdiely vo verziách vidieť prehľadne už na prvý pohľad

Pozrite si príklad porovnania dvoch časových období na príklade Obchodného zákonníka č. 513/1991. V ľavom stĺpci vidieť porovnávané časové obdobia a vpravo konkrétne zmeny v predpise.  Porovnávané obdobie 1.7.2019-20.7.2020 vs. 28.12.2021-16.7.2022.  

Pracujte s časovými rezmi až na úrovni paragrafu

K vybranému paragrafu predpisu si viete zobraziť jednotlivé časové znenia paragrafu po kliknutí na tlačidlo + Viac a následne na tlačidlo – História.

 

 

1. Po kliknutí na tlačidlo História sa automaticky porovná aktuálne zobrazené znenie textu paragrafu (z príslušného časového znenia zobrazeného predpisu) s posledným predchádzajúcim znením textu tohto paragrafu.

2. Porovnávané časové znenia sú na ľavej strane (v prehľade časových znení) označené ich zakliknutím. Následne je možné porovnávať ktorékoľvek dve časové znenia paragrafu dostupné na ľavej strane (odznačením už vybraných stavov a následným označením dvoch požadovaných stavov pre porovnanie).

3. Kliknutím na číslo novely je možné si zobraziť jej text.

4. Po výbere ľubovoľných dvoch časových znení vám ASPI tieto znenia automaticky porovná.

5. Výsledné porovnanie si môžete stiahnuť, poslať emailom alebo priamo vytlačiť, farebne odlíšený text ostane zachovaný.

 

TIP na odborné podujatia:  

 

Chcete ešte viac zefektívniť vašu prácu s ASPI?

Pozrite si všetkých 5 TOP tipov pre úsporu času pri práci s právnymi dokumentmi v ASPI v prehľadnej brožúrke.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk