30.9.2022
ID: 5566

Právnik budúcnosti|Výsledky prieskumu

c747d5949cf3bde8576a71a1ede044aa/Obrazek1.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Chcete vedieť, ako získať konkurenčnú výhodu? Prinášame odpovede od 751 právnych profesionálov z celej Európy a USA.

Zmeny, ktoré ovplyvnia budúcnosť práva

Wolters Kluwer zverejnil výsledky svojho prieskumu 2022 – Právnik budúcnosti: Popredné zmeny, ktorý sa zameriava na trendy ovplyvňujúce budúcnosť práva a na to, ako dobre sú právni profesionáli pripravení ich riešiť. Report poskytuje pohľady 751 právnych odborníkov z celej Európy a USA.

TOP 5 trendov, ktoré ovplyvnia väčšinu právnych organizácií 

  • rastúci význam právnych technológií,

  • zvládanie zvýšeného objemu a komplexnosti informácií,

  • splnenie meniacich sa očakávaní klientov/vedenia,

  • dôraz na zvýšenie efektívnosti/produktivity a

  • rast alternatívnych poskytovateľov právnych služieb.

Trendy v oblasti právnych technológií

Nové a zdokonalené možnosti právnych technológií vedú k väčšej odolnosti, lepším vzťahom s klientmi a vyššej výkonnosti mnohých právnych organizácií  v Európe a USA. Až 63 % technologicky popredných právnych firiem uvádza, že ich ziskovosť sa za posledný rok zvýšila, čo je viac ako u všetkých ostatných firiem.

Talentové výzvy v právnom odvetví – „veľká rezignácia“ a pripravenosť odísť

Väčšine právnických organizácií sa nedarí veľmi dobre plniť očakávania ich zamestnancov. Ako ukazuje prieskum Právnik budúcnosti, 70 % korporátnych právnikov a 58 % právnikov právnických firiem tvrdí, že veľmi pravdepodobne v budúcom roku opustia svoju súčasnú pozíciu.

Rastúci význam ESG v právnickej profesii

Právnické firmy a právne oddelenia korporácií sú konfrontované s bezprecedentným nárastom v rozvíjajúcich sa oblastiach a udržateľnom podnikaní (ESG). V prieskume Wolters Kluwer|Právnik budúcnosti z roku 2022 sa právnych profesionálov pýtali na tieto požiadavky, na kroky, ktoré podnikajú na ich riešenie, a na to, ako sú na ne pripravení.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si detailný report 2022 Wolters Kluwer / Právnik budúcnosti zdarma.

Prieskum 2022 Wolters Kluwer|Právnik budúcnosti

Prieskum zahŕňal kvantitatívne rozhovory so 751 právnikmi v právnických firmách, právnych oddeleniach a obchodných službách v USA a 10 európskych krajinách – v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Poľsku, Belgicku, Švédsku a Maďarsku – s cieľom preskúmať, ako očakávania klientov, technológie a ďalšie faktory ovplyvňujú budúcnosť práva v hlavných oblastiach a ako sú právne organizácie pripravené na tieto zmeny.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk