Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
5.3.2024
ID: 6006

Unikátny prieskum: Ako hodnotia vývoj ekonomickej situácie milionári

6e5ffd2aa114a38148c813a43a20014f/wr_kampan_PR_clanky_online_TREND_1200x800_titulka.jpg
Zdroj: J&T BANKA

Aký pohľad majú slovenskí milionári a bežná populácia na vývoj ekonomickej situácie v našich podmienkach? Pozrime sa, čo ukázali najnovšie výsledky unikátneho prieskumu J&T BANKA WEALTH REPORT.

Podľa dolárových milionárov a tiež bežnej populácie sa hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie z hľadiska investícií na konci roku 2023 zlepšilo, ak ho porovnáme s historicky najhorším sentimentom z roku 2022. Môžeme povedať, že medzi milionármi i bežnou populáciou došlo k určitému zlepšeniu nálady. Stále však panuje opatrnosť a neistota ohľadom budúcnosti. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu J&T BANKA Wealth Report, ktorý mapuje správanie, názory a zámery slovenských a českých dolárových milionárov.

Faktory ovplyvňujúce situáciu

K miernemu zlepšeniu výrazne prispela skutočnosť, že Európa prekonala inflačný a energetický šok, ktoré boli hlavnými zdrojmi neistoty v nedávnej minulosti.

Počas celého roka 2023 sme sledovali jasný vývoj znižovania miery inflácie. Značne sa pod to podpísal výrazný pokles cien energetických komodít na čele s plynom a elektrinou, ktoré klesli o vyše 90 % z extrémnych úrovní v druhej polovici roka 2022. Je tak aj preto, že sa nenaplnil nepriaznivý scenár energetickej krízy z nedostatku dodávok ruského plynu. Európska únia ho dokázala do veľkej miery nahradiť z iných zdrojov. Tento vývoj by mal v nasledujúcom období vytvárať priestor na určité ekonomické oživenie.

Odraz od dna pesimizmu

Napriek tomu, že dochádza k určitému ekonomickému zlepšeniu situácie, milionári sú v optimizme veľmi opatrní. Táto nálada podstatne zaostáva za tou, ktorá panovala v roku 2018. Ten bol od vzniku realizácie prieskumu Wealth Report doposiaľ najlepší. Aktuálny prieskum však ukázal, že milionári vidia potrebu dôkladných reforiem na zlepšenie podnikateľského prostredia a nutnú konsolidáciu verejných financií s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť krajiny.

Aktuálne hodnotenie za rok 2023 ovplyvňuje aj fakt, že slovenský hospodársky rast je relatívne pomalý. Na Slovensku sa v hodnotení situácie prvý raz v priebehu dekády zhodli milionári s bežnou populáciou, keď označili hrozbu/príležitosť pre investície na škále číslom 4,2 (0  znamená, že ekonomickú situáciu v danej krajine vnímajú ako hrozbu pre svoje investície, a 10 ako príležitosť pre svoje investície).
 


Zdroj: J&T BANKA WEALTH REPORT

 

Slovenskí milionári vs. Bežná populácia – kto je väčší optimista? 

Slovenskí milionári vnímajú perspektívy ekonomického vývoja na rok 2024 o čosi svetlejšie. Prispievajú k tomu aj vládne opatrenia na podporu príjmov a energetických dotácií. Opatrenia zlepšia príjmy domácností a utlmia infláciu, čo by malo viesť k oživeniu spotreby, pričom firmám by mali pomôcť aj klesajúce úrokové sadzby pri uvoľňovaní menovej politiky.

Bežná populácia začne situáciu vnímať lepšie až potom, keď príde k odrazu ich reálnych disponibilných príjmov, čo by malo nastať v priebehu roka 2024.  K tomu výrazne prispeje aj fakt, že regulované ceny energií zostanú zastropované, čo ale zvýši tlak a záťaž na verejné financie, ceny tak nebudú reflektovať realitu na trhu. Časť bežnej populácie sa pozerá do budúcnosti viac optimisticky, keď očakáva pokračovanie politiky sociálneho štátu.

Pozitívny pohľad bežnej populácie je však limitovaný tým, že životná úroveň sa agregátne až donedávna zhoršovala pri poklese reálnych disponibilných príjmov a inflácia je stále zvýšená, hoci tempo rastu spotrebiteľských cien sa spomalilo a ďalej bude pokračovať v spomaľovaní dynamiky.

Viac informácií zo sveta milionárov sa dozviete na  https://www.jtbanka.sk/wealth-report/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk