30.3.2016
ID: 3259

V Taylor Wessing pribudli noví partneri

6bbd7a6b86c7d177925360af2113eb03/Taylor Wessing.png
Zdroj: TaylorWessing

Tlačová správa

Mladšími partnermi (junior partner) bratislavskej pobočky Taylor Wessing boli k 1. aprílu 2016 menovaní advokáti Ján Lazur a Juraj Frindrich.

Ide o „odchovancov“ kancelárie a ich menovanie za partnerov predstavuje ďalší krok v prirodzenom kariérnom postupe. Noví partneri nastúpili do kancelárie ešte počas štúdia alebo tesne po skončení štúdia a v kancelárii pôsobia vyše 6 rokov. Advokátska kancelária Taylor Wessing je známa tým, že so svojimi spolupracovníkmi buduje dlhodobú spoluprácu a uprednostňuje „vlastnú výchovu“ pred získavaním spolupracovníkov od konkurencie alebo z trhu práce.

Ján Lazur

Ján Lazur

Ján Lazur bude viesť oddelene IP/IT, venujúce sa najmä právu duševného vlastníctva. Ján nastúpil do kancelárie ako študent v roku 2008. V roku 2011 absolvoval LL.M. štúdium v oblasti obchodné právo na prestížnej University of Cambridge. V praxi sa okrem práva duševného vlastníctva venuje najmä záväzkovým vzťahom, verejnému obstarávaniu a hospodárskej súťaži.

Juraj Frindrich

Juraj Frindrich

Juraj Frindrich povedie oddelenie Corporate, ktorého ťažiskom je právo obchodných spoločností. Juraj začal v kancelárii ako koncipient v roku 2010. V rokoch 2013 až 2014 študoval v rámci LL.M. programu na University of Vienna európske a medzinárodné obchodné právo. V súčasnosti sa venuje najmä akvizíciám a komplexným reorganizáciám spoločností, vrátane cezhraničných fúzií.


TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Panenská 6
811 03  Bratislava

Tel.: +421 2 52 63 28 04
Fax: +421 2 52 63 26 77
e-mail: bratislava@taylorwesssing.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk