2.3.2015
ID: 2803

Vznik novej sietes advokátskych kancelárií CEE Attorneys

e2f174d45c0df0688c5a621901e8f390/FM_logo.png
Zdroj: CEE Attorneys

Tlačová správa

Pražská advokátska kancelária Tomíček Legal a bratislavská advokátska kancelária Fox Martens sa stali zakladajúcimi členmi stredoeurópskej siete advokátskych kancelárií CEE Attorneys, ktorá si kladie za cieľ poskytovať špičkové právne služby svojim klientom v celom stredoeurópskom regióne prostredníctvom skupiny spolupracujúcich advokátskych kancelárií.

Klienti siete CEE Attorneys získajú prístup k vysoko kvalifikovanému právnemu poradenstvu s cezhraničným prvkom so zárukou, že ich prípady budú v danej jurisdikcii vo všetkých komerčných odboroch práva riešené v rovnako vysokom štandarde a na rovnakých princípoch. Dôraz je kladený na inovatívny a proaktívny prístup a vysoké nároky na členov tímov, ktorými sú výhradne profesionáli s širokými znalosťami a bohatými skúsenosťami s poskytovaním právnych služieb.

"Naši významní klienti sú vo väčšine prípadov spoločnosti pôsobiace vo viacerých jurisdikciách v rámci stredoeurópskeho regiónu. Preto je logické, že im chceme zabezpečiť najvyšší štandard poskytovaných právnych služieb tam, kde pôsobia. Našou víziou je sieť CEE Attorneys rozšíriť nielen do všetkých krajín tzv. Višegrádskej štvorky, ale aj do ďalších krajín stredoeurópskeho regiónu, ako aj ostatných krajín, v ktorých podnikajú naši klienti. V súčasnosti preto aktívne rokujeme nielen s konkrétnymi advokátskymi kanceláriami v Nemecku či Poľsku, ale napr. aj v Turecku, "uvádza zakladajúci partner pražskej advokátskej kancelárie Tomíček Legal, JUDr. Zdeněk Tomíček.

"Sme presvedčení, že prostredníctvom siete CEE Attorneys dokážeme ponúknuť klientom maximálnu pridanú hodnotu poskytovaných právnych služieb pri zachovaní sadzieb, reflektujúcich cenovú hladinu v rámci regiónu. Spolu s kolegami z Českej republiky a s ďalšími kandidátskymi advokátskymi kanceláriami v daných jurisdikciách, s ktorými aktívne rokujeme, chceme vytvoriť vedúcu sieť špičkových právnych poradcov. Jednotliví kandidáti na pripojenie prechádzajú dlhým procesom preverovania tak, aby sme mohli svojim klientom ponúknuť skutočne najlepšie možné právne poradenstvo vo všetkých krajinách regiónu "dodáva k vzniku CEE Attorneys a jej ďalšiemu smerovaniu Mgr. Michal Martinák, partner bratislavskej advokátskej kancelárie Fox Martens.

 

Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář
CEE Attorneys

Říční 10
118 00  Praha 1

Tel.: +420 778 133 331
e-mai: prague@ceeattorneys.com

 

Fox Martens s.r.o., advokátska kancelária
CEE Attorneys

Jozefská 7
811 06 Bratislava

Tel.: +421 902 955 949
e-mail: bratislava@ceeattorneys.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk