12.4.2019
ID: 4437

Začínate s investovaním? Skúste podielové fondy

Aj keď sú Slováci pri zhodnocovaní ich voľných peňazí ešte konzervatívni, investovať začínajú čoraz viac. Svoje zohrávajú najmä lepšia finančná gramotnosť a rozhľad, ale aj prostredie nízkych úrokových sadzieb a zrýchľovanie rastu spotrebiteľských cien. Zhodnotenie peňazí na klasických sporiacich produktoch tak v súčasnosti nepokrýva ani infláciu. Investori preto hľadajú riešenia, ktoré aspoň uchovajú kúpnu silu ich peňazí.

Pre tých, ktorí začínajú s investovaním, býva jednou z prvých volieb nákup podielových fondov. Predstavujú totiž pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí ani sledovať finančné správy na dennej báze.

J&T Banka


Nemusíte byť expertom na financie

O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch. Hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu tak, aby maximalizoval výnosy, minimalizoval náklady a vhodne rozložil riziko.

Na trhu je široká ponuka fondov s rôznymi stratégiami, ktoré závisia od očakávanej výšky výnosov, sklonu investora k riziku, investičného horizontu či od samotného cieľa investovania. Odlišujú sa tým, do akých aktív (dlhopisy, akcie, reality) a v akých geografických regiónoch investujú.

Veľkou výhodou podielových fondov je, že umožňujú investovať už od malej sumy vo výške niekoľko desiatok eur. Na investičný trh tak získavajú prístup aj investori, ktorí by napríklad na priamy nákup dlhopisov a na širšiu diverzifikáciu portfólia potrebovali oveľa vyšší kapitál.

Dlhodobo obľúbeným fondom medzi klientmi J&T Banky je J&T Bond. Od jeho založenia v septembri 2013 doň klienti banky investovali už štvrť miliardy eur. „J&T Bond je zložený z korporátnych dlhopisov. Objem investovaných prostriedkov dokazuje, že práve dlhopisy sú u našich investorov veľmi obľúbené. Vnímajú ich ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji. Navyše tak podporujú domácu slovenskú ekonomiku,“ hovorí riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Výnos vám vyplatia každý rok

Preto J&T Banka spustila predaj nového fondu s názvom J&T Profit, ktorý tvoria až z 90 percent práve podnikové dlhopisy silných skupín na slovenskom trhu, akými sú napríklad J&T Finance Group, J&T Real Estate, Tatry Mountain Resorts, JOJ Media House a mnohé iné. Dopĺňať ich budú investície do ďalších finančných aktív, napríklad do akcií. Určený je najmä konzervatívnejšie orientovaným investorom. „Špecifikom nového fondu je, že investorom sa bude výnos vyplácať pravidelne každý rok. Reagovali sme tak na požiadavku klientov, ktorí mali práve o takýto druh fondu záujem,“ vysvetľuje Anna Macaláková s tým, že klienti dostanú výnos vyplatený každý rok najneskôr do konca marca.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk