2.5.2024
ID: 6071

Zmeny v novele zákona o verejnom obstarávaní? Aký dosah budú mať na používanie DNS?

741aaba0f619416e912fd4c3030054d4/WK_logo.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Na trhu je dostupná knižná novinka, ktorá sa zaoberá tematikou Dynamického nákupného systému. Autori z poradenskej spoločnosti PanGen s. r. o. – JUDr. Ľubomír Púček a Ing. Adriana Hrivnáčiková sa zamerali na praktické aspekty používania DNS v praxi. Vydali k tejto tematike praktickú príručku a v rozhovore odpovedali na zaujímavé detaily týkajúce sa používania DNS.

Knižná novinka | Dynamický nákupný systém – praktická príručka

Dynamický nákupný systém – Praktická príručka, predstavuje detailné a na príkladoch založené vysvetlenie fungovania dynamického nákupného systému (DNS), a to nielen z hľadiska zákona č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj z hľadiska aplikačnej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a praktických skúseností autorov príručky s používaním DNS v rámci nástrojov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Praktická príručka DNS obsahuje konkrétne príklady, infografiky, vzory

 • Základné informácie o DNS a prehľad krokov v rámci DNS
 • Infografiku zobrazujúcu proces DNS z pohľadu verejného obstarávateľa a záujemcu/uchádzača
 • Vysvetlenie zákonnej úpravy pre každý procesný krok v rámci DNS
 • Podrobný prehľad a vysvetlenie úkonov z hľadiska verejného obstarávateľa a záujemcu/uchádzača
 • Relevantné metodické usmernenia a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie
 • Praktické poznámky, vysvetlenia, odporúčania a upozornenia
 • Lehoty pre verejného obstarávateľa a lehoty pre záujemcu/uchádzača
 • Identifikáciu relevantných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní pre každý procesný krok
 • Editovateľné vzory pre prípravu a priebeh DNS

Pozrite si obsah, ukážku a vzory použité priamo v publikácii. Titul je dostupný aj ako e-kniha.

Rozhovor s tvorcami publikácie Dynamický nákupný systém – praktická príručka

Chcete vedieť aké sú pozitíva a negatíva dynamického nákupného systému? Aké praktické problémy sú s týmto nástrojom spojené? Aký dosah na používanie dynamického nákupného systému budú mať novely zákona o verejnom obstarávaní? Odpovede na tieto aj ďalšie zaujímavé otázky v rozhovore poskytli autori odbornej publikácie „Dynamický nákupný systém – Praktická príručka“ - JUDr. Ľubomír Púček a Ing. Adriana Hrivnáčiková.

 

Vedeli ste, že Wolters Kluwer pripravuje webináre zamerané na aktuálne témy?

 1. Psychológia manipulácie ľudského správania - Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.
 2. Vybrané problémy v konaní o návrhu na vklad - JUDr. Lucia Filagová
 3. Aktuálny dopad zmien zákona o prokuratúre na právnu prax - JUDr. Juraj Chylo, PhD.

 

Pozrite si zoznam všetkých webinárov na jednom mieste.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk